Reklama
Děti a tepelné procedury - autor: Jana Pechačová

Máme pocit, že dětský organismus vyžaduje větší teplo než organismus dospělého člověka. Dětem dopřáváme i saunování, horkou koupel, vířivku. Jak je to doopravdy s koupáním dětí v horké vodě.

Děti a tepelné procedury

Prim. MUDr. Antonín Kyjovský, Nové lázně Teplice, Lázně Teplice v Čechách a.s.

V Nových lázních v Teplicích, specializovaných na léčení dětí od 2 let do 18 let s nemocemi neurologickými a s nemocemi pohybového aparátu, používáme celkové minerální termální koupele, podvodní masáže, perličkové koupele, celkové nebo částečné vířivé koupele, termoterapii pomocí ohřátých vaků Lavathermu. Velmi vhodné je saunování. Pro každou podávanou proceduru, tedy i pro léčbu teplem, platí, že děti v tu dobu nemají žádné akutní onemocnění, žádné horečnaté onemocnění či poškození kůže v místě aplikace. Po aplikaci celkových teplých koupelí je vhodný celkový zábal a klid na lůžku po dobu 10 - 15 minut. Tepelné procedury je vhodné načasovat před masáží nebo před léčebnou tělesnou výchovou, protože po tepelné proceduře jsou svaly relaxované a následující procedura pak probíhá snadněji a s větším léčebným efektem. Opačný postup je nevhodný. Především u malých dětí ve vířivkách je třeba mít na paměti, že termoregulaci, to znamená reakci na teplotní výkyvy, mají děti mnohem méně dokonalou než dospělí. Samozřejmě dbáme na bezpečnostní hledisko a nikdy nenecháváme malé dítě v celotělové vířivce bez dohledu, aby například nedošlo k opakovanému vdechnutí vody nebo aby se dítě nepotopilo podhladinu. V našich lázních máme léčebný program, kdy dětem aplikujeme celotělové vířivky 1x - 2x / týden , u vířivek pro horní nebo pro dolní končetiny 2x - 3x / týden. Vířivky podáváme v naší léčebně v celém věkovém spektru, tedy od 2 do 18 let. Teplota vody ve vířivce by se u dětí neměla příliš lišit od izotermické teploty, to znamená od tělesné teploty, kterou děti běžně mají, podávají se tudíž vířivé koupele o teplotě 35- 37°C. I zde však platí, že každý jedinec je originál a mohou být malé rozdíly ve výše uváděných teplotách koupelí. Především hodně malé děti mají kůži a podkoží citlivější na tlak než dospělí, a tak by se vzduch měl vhánět do vody pod menším tlakem než 0,15 MPa. Po proceduře by se dětem na kůži neměly vytvářet žádné hematomy. Není zcela vhodné, aby v celotělové vířivce pro více osob se nacházely s dospělými i malé děti. Jak jsem vysvětlil, není to vhodné hlavně pro popisované rozdíly v teplotě vířivých koupelí a používaného tlaku, kde jsou rozdílné hodnoty pro děti a rozdílné hodnoty pro dospělé. Taktéž z hygienických důvodů toto společné koupání není vhodné.“

Prim. MUDr. Trenčianský Vladimír, Státní léčebné lázně Janské Lázně

U nás používáme k léčbě dětí s neurologickými a ortopedickými onemocněními teplé zábaly lokálně na končetiny a lehce hypertermní celkovou koupel, nejčastěji o teplotě 38-39°C. U malých dětí a u celkových koupelí je nutné dávat pozor, aby nedošlo k vzestupu teploty tělesného jádra nad 38°C. Při celkové koupeli se při její teplotě 38-39°C během 3-4 minut ustálí teplota tělesného jádra na teplotě 37,5-37,8°C a je dosaženo optimální relaxačního účinku na kosterní svalstvo bez zvýšené zátěže na kardiorespirační aparát. Celková délka koupele nebo zábalu nepřesahuje 15 minut. Saunování využíváme pro jeho nespecifické účinky na celkový stav organismu, především na jeho odolnost ovlivněním vegetativního nervového systému, u dětí s respiračními onemocněními. Saunování je vlastně koupel v horkém vzduchu o teplotě 60-90°C s velice nízkou relativní vlhkostí vzduchu 10-15%. Teplotu řídíme podle věku a zdravotního stavu dětí. Nedílnou součástí saunování je také ochlazení sprchováním nebo koupelí v bazénu. Celý cyklus ohřátí a ochlazení opakujeme 2-3x. Na závěr je nutný odpočinek na lůžku v suchém zábalu v tiché místnosti – odpočívárně. U dětí je nutné dbát na pitný režim v průběhu saunování, aby nedošlo k dehydrataci. Jiné způsoby přenosu tepla na našem pracovišti nepoužíváme. Ve vířivé lázni je kombinován účinek tepla na kosterní svalstvo a vegetativní nervový systém spolu s účinkem na propriorecepci – na hluboké čití. Jemné víření má účinek více stimulační, hrubší s většími bublinkami má účinek více relaxační. U malých dětí je vířivá lázeň podávána na dobu do 10 minut, pro větší děti pak do 15 minut. V průběhu lázně je vždy nutný dohled nad dítětem. Malé dítě jde do lázně vždy v doprovodu rodiče. Lépe vířivku toleruje, nebojí se. Tímto je také zabezpečeno proti náhlému ponoření a tonutí, nebo proti uklouznutí a poranění. V průběhu lázně si většina dětí hraje. U větších dětí je dozor zabezpečen obsluhujícím personálem. U neplavců a u dětí, které se zpočátku bojí, používáme projektivní pomůcky – nafukovací rukávky nebo krční límec. Postupně si většina dětí zvykne a na lázeň se těší. Vířivou lázeň využíváme jako přípravu před individuální fyzioterapií nebo v návaznosti na jinou léčebnou proceduru. Vířivku děti absolvují děti denně, tak aby vodní procedury na sebe nenavazovaly a aby byl mezi nimi dostatečný prostor pro odpočinek. Věkový limit pro vířivou lázeň neexistuje, je jen nutné intenzitu a teplotu přizpůsobit věku nebo lépe tělesné hmotnosti dítěte. Vířivka musí být pro dítě příjemná, nesmí se bát – plakat. Teplotu vody ve vířivce, která je připravována pro děti, je nutné udržovat v rozmezí teploty 37-39°C, tak aby nedošlo k vzestupu teploty tělesného jádra nad 37,8°C. U malých dětí volíme teplotu nižší, vzhledem k jejich nižší tělesné hmotnosti a rychlejšímu prohřátí. U adolescentů teplota lázně odpovídá teplotám pro dospělé. Pro malé děti volíme jemnější trysky, i když spočívají na břiše matky. Je to spíše proto, aby se dítě nebálo a bylo v lázni pozitivně laděné a účinek lázně se mohl plně rozvinout. U starších je vždy rozhodující, aby síla proudění byla dítětem dobře tolerována.

Vířivá lázeň je vhodná pro všechny věkové skupiny, je- li vhodně přizpůsobená. Proto je nutné nastavit správně teplotu, která by měla být po celou dobu lázně stejná. Je také potřeba správně nastavit intenzitu vířivého proudu a dobu, po kterou dítě v lázni setrvává. V případě malých dětí teplota nemůže být vyšší než 37°C, proud musí být velice jemný a čas nemá přesáhnout 10 minut. Vedle již zmiňovaných účinků je nutné připomenout i těsný kontakt mezi matkou či otcem a dítětem v lázni, která oběma přináší pozitivní emoční ladění. Vířivá lázeň, která je přizpůsobená dítěti, je naprosto neškodná a přináší pozitivní stimuly nejen fyzické, ale i psychické. Je vhodným doplňkem pohybové léčby u dětí s chronickým postižením, nebo dětí, které se léčí po akutním neurologickém či ortopedickém onemocnění. Je samozřejmě vhodná a velice příjemná i pro děti zdravé.

MUDr. Daniela Richvalská, Slovenské liečebné kúpele Piešťany:

V  našich kúpeľoch podávame procedúry v rámci ambulantnej kúpeľnej liečby u detí od 3 rokov veku dieťaťa. Veľká časť procedúr sú vodoliečebné procedúry. Je nutné zvážiť vek dieťaťa pre indikáciu teplých procedúr, či ide o minerálnu termálnu vodu, alebo aplikáciu peloidu (piešťanské bahno, parafango). Pre veľkú tepelnú záťaž peloidy u detí do 6 rokov nepoužívame. U detí školského a dorastového veku sa vyhýbame peloidom u výrazne astenických detí, vychádzajúc z aktuálneho klinického stavu. Vírivý kúpeľ je masáž vírivou vodou, pri ktorom sa vzduch vháňa do vody, uvoľňuje sa svalová a kĺbová stuhlosť. Ide o tonizačnú procedúru, kedy sa zvyšuje celková kondícia a odolnosť, dochádza k stimulácii autonómneho nervového systému. Mechanickou iritáciou kože a podkožia dochádza k vazodilatácii. Treba rešpektovať individuálnu reaktivitu. Hydrostatický tlak vody pôsobí na srdcovocievny systém, na činnosť ostatných orgánov. Dieťa musíme mať pod dozorom, nenecháme dieťa vo vode samé, aj keď množstvo vody je vždy prispôsobené výške dieťata. Na vplyv vodného prostredia na organizmus a špecifikum detského veku myslíme aj pri zvažovaní frekvencie vírivého kúpeľa, spravidla u nás 2x do týždňa, pri dobe trvania 10-15 minút. Dieťa v prvých mesiacoch života je teplotne labilné, vytvárajú sa termoregulačné mechanizmy, nervový systém a psychomotorika je vo vývoji a na to treba myslieť pri indikácii tejto procedúry u detí. Jednoznačne určená veková hranica všeobecne nie je daná, vychádza sa z toho, aký efekt očakávame najčastejšie u chorého dieťaťa. Vo vírivom kúpeli sa subjektívne viac vníma teplo, preto býva teplota vody indiferentná, do 36°C (približne teplota tela, niekedy niečo nižšia). Vzduch do vody prúdi tryskami obyčajne pod tlakom 0,15-0,20 MPa, u detí je tlak podstatne nižší, závisí od veku a konštitučného typu. Ak ide o pobyt zdravého dieťaťa v spoločnej vírivke, vždy musí mať matka na zreteli to, že na detský organizmus vplýva množstvo vody, teplota, doba pobytu vo vírivke inak, ako na dospelého jedinca. Preto by podmienky mali byť prispôsobené dieťaťu a musia vyhovovať detskému organizmu. Veľmi dôležité je nezabúdať na pitný režim. Mamičkám, ktoré chcú dopriať svojim bábätkám pobyt vo vode podnetný pre vývoj motoriky, doporučujem vyskúšať plávanie pre dojčatá.

MUDr. Josef Nebesař, primář a náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči Dětské léčebné lázně Kynžvart

Pro komplexní lázeňskou léčbu dětí využíváme místní přírodní léčivé zdroje, tedy klimatické podmínky našich lázní, minerální vody, fyzioterapii a balneoterapii, včetně veškerého spektra vodoléčebných a termoléčebných procedur. Jedná se o minerální koupele, přísadové koupele, Hubbardovu a Hauffeho lázeň, střídavé nožní koupele, skotské střiky, saunu a plavání a cvičení v bazénu, jehož voda je ošetřována metodou ozonizace; dále masáže, rašelinové zábaly, elektro a magnetoterapii, suché uhličité koupele, inhalace, facilitační techniky, dechovou gymnastiku a další. Vířivky jsou součástí komerčních nabídek, vesměs v rámci wellness programů v aquacentrech, myslím si, že do komplexu léčebných metod komplexní lázeňské léčby dětí však nepatří a nevyužíváme je. Podstata Hubbardovy lázně a hydromasážní vany, které k léčbě používáme, spočívá ve využití reflexního působení tonizační a tepelné procedury při onemocněních především dýchacího ústrojí a k tonizaci ochablého svalstva při vadném držení těla, kterým tyto nemocné děti často trpí. Hubbardova vana je vybavena čtyřmi tryskami, na jejichž ústí má voda tlak 0,1 MPa. Je třeba, aby byla zajištěna vzdálenost těla od trysek minimálně 15 cm. Tato procedura je využívána pro předškolní děti. Pro děti školního věku slouží hydromasážní vana, kde jsou tlaky ústící vody z trysek vyšší. Teplota vody u obou procedur je 37° C, doba trvání procedury 10 až 20 minut, dle věku dítěte. Bezprostředně po proceduře následuje vytření kůže dítěte do sucha, zabalení do suchého prostěradla, popř. i deky a relaxace v odpočívárně na lehátku po dobu 15 až 20 minut. Obdobné zásady platí pro všechny další naše vodoléčebné a tepelné procedury. V sauně je teplota od 70 do 90°C, dle věku dětí a délka pobytu 10 až 20 minut, v individuálních případech jenom 5 minut. Po ochlazení ve sprše, popř. následně v bazénu a odpočinku na lehátku v odpočívárně se může procedura opakovat 2-3x. Minerální koupele uhličité se provádí v minerální vodě s vysokým obsahem oxidu uhličitého (více než 1g/l) při teplotě 34-35°C. Oxid uhličitý se vstřebává kůží, zvyšuje její prokrvení, příznivě působí na činnost srdce a ledvin. Série uhličitých koupelí má také antistresový účinek. Minerální koupel pro děti ve věku 5-11 let připravujeme jako koupel poloviční (voda do pasu), nad 12 let jako koupel 3/4 (voda do poloviny hrudi). Doba trvání koupelí u dětí ve věku 5-11 let je obvykle 10 až 15 minut, u dětí nad 12 let 15 až 20 minut. Přísadová koupel s rašelinovým extraktem se připravuje z vody teplé 37°C. Při koupeli se zvyšuje prokrvení kůže, aktivují se enzymatické reakce ve tkáních, působí protizánětlivě a bakteriostaticky. Ledvinné a srdeční cévy reagují na teplo stejně jako cévy kožní, tedy vazodilatací. Následně mírně stoupá tepová frekvence, klesá periferní odpor, klesá krevní tlak a mírně stoupá diuréza (vylučování moči). Koupel má celkově relaxační účinek a spasmolytický efekt na hladkou svalovinu. Doba trvání koupele je 5 až 10 minut dle věku dítěte, potom následuje vlažná sprcha a odpočinek v suchém zábalu 15 minut. Další formu termoléčby kterou využíváme je rašelinový zábal. Teplo zvyšuje prokrvení a místní látkovou výměnu a tím urychluje vstřebávání chronických zánětlivých infiltrátů, změkčuje vazivo, uvolňuje kosterní svaly i hladkou svalovinu vnitřních orgánů. Zábaly se přikládají o teplotě 38-40°C. (obvykle dětem 3-6 let 38°C, 7-11 let 39°C a nad 12 let 40°C) na 15 až 20 minut. Při všech vodoléčebných a termoléčebných procedurách je nutná zvýšená opatrnost u dětí s onemocněním kardiovaskulárního (oběhového) ústrojí a se sklonem k hypotenzi (snížený krevní tlak) a zvýšený dohled u dětí s diagnózou epilepsie v osobní anamnéze a po prodělaných febrilních křečích. Je samozřejmostí, že při procedurách musí být přihlíženo k individuální snášenlivosti a spolupráci každého dětského pacienta, která se u většiny dětí obvykle postupně zlepšuje. Děti nesmějí mít známky akutního onemocnění nebo zvýšenou teplotu.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist