Reklama
Děti v lázních - autor: Marta Csontosová

Lázeňská péče o děti je v Česku unikátní, tvrdí obdivně odborníci ve světě. Jenomže nevědí, že pokud stát svoji intervenci neposílí, bude to tvrzení v minulém čase. A to i u dětí ze sociálně průměrně silných rodin.

Děti v lázních

Byli jsme se podívat v několika lázních, kde léčí děti: v Lázních Kynžvart, v Klimkovicích, v Lázních Bělohrad, v Léčebných Lázních Teplice v Čechách. Jak se tamním lázním a nemocným dětem v nich vede?

Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart je jediné lázeňské zařízení v ČR, které se zabývá léčbou pouze dětí, navíc je to státní zařízení. Kromě maminek, které doprovázejí své dítě (někdy i dvě své děti), nepotkáte zde dospělého klienta. Lázně mají kapacitu 330 lůžek. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, kožní onemocnění, nemoci ledvin a cest močových a nově též obezita. Velký vliv na léčbu malých pacientů mají specifické klimatické podmínky, které vycházejí z čistého prostředí Slavkovského lesa. Málokdo ví, že Lázně Kynžvart disponují léčivou minerální vodou stejného složení, jakou mají i Mariánské Lázně (kníže Metternich nakonec zamýšlel vybudovat v Lázních Kynžvart konkurenci Mariánkám, to se mu ale nepovedlo). Jaký vliv na léčebnu mělo zavedení regulačních poplatků dokumentuje fakt, že v roce zavedení regulačních poplatků se zde léčilo asi o 600 pacientů méně (o 35 procent). Rodiny nemocných dětí jsou totiž převážně sociálně slabší (matka od nemocného dítěte do práce nemůže, na drahé léky se doplácí) a tak se stává i uvedená nevelká suma pro ně nezaplatitelnou. Alespoň to tvrdí a děti na to doplácí. Dětští pacienti jsou v lázních totiž 6-8 týdnů, rodiče doplácejí na 1 den pobytu 60 korun, tedy minimálně 2 520 korun. „Lázeňská léčba dětí v našem zařízení je zcela nevýdělečná činnost. Dokazuje to fakt, že řada dětských lázeňských léčeben již zanikla. Nemůže nikdo chtít po majitelích soukromých lázní, aby dopláceli na malé dětské pojištěnce. Stát by se měl zamyslet, co asi s dětskými pacienty, kteří se díky nezbytnosti spolufinancování neléčí, v jakém stavu se dožijí dospělosti. Nebudou z nich náhodou už na prahu dospělosti invalidé, přežívající na kortikoidech? Argumenty státu, že doma dítě také musí jíst, je sice pravdivý, ale u nás musí rodiče všechny peníze zaplatit najednou. Mně osobně přijde ze strany státu opravdu nemorální, chtít peníze od chronicky a těžce nemocných dětí,“ citujeme paní ředitelku Lázní Kynžvart. Přitom výsledky lázeňské léčby hovoří jednoznačně v její prospěch. Jenom v Lázních Kynžvartu se daří zlepšit kvalitu života nemocných dětí u 75 procent pacientů. Náklady na léčbu jednoho dítěte jsou v Lázních Kynžvart denně přibližně 1000 Kč.

Lázně Klimkovice

Lázně Klimkovice jsou soukromé krásné nové lázně, posazené v nádherné přírodě. Najdete je jihozápadně od Ostravy a léčí se zde jak dospělí tak děti, s problémy pohybového aparátu. Dětská část lázní má kapacitu asi 162 lůžek a rozhlížejíc se po interiérech, je jasné i bez vysvětlování, že to tady patří dětem. Dětem a jejich rodičům, protože se tady léčí často velmi postižené děti, které se bez pomoci neobejdou. Všechno v léčebně je uzpůsobeno potřebám těchto dětí. Pokoje (jsou to vlastně malé garsoniéry s vlastní koupelnou), jídelna, herny, balneoprovoz. V dětské léčebně Lázně - Sanatoria Klimkovice (to je přesný název lázní) je základem léčby mimořádný přírodní léčebný zdroj – třetihorní, vysoce koncentrovaná jodobromová solanka. Dále se využívají různé rehabilitační techniky, měkké i mobilizační techniky, Bobathova i Vojtova metoda, cvičení podle Mojžíšové. Za příznivého počasí jezdí děti také na oblíbenou hipoterapii. V Klimkovicích se léčí děti již od jednoho roku (pouze s doprovodem), bez doprovodu od tří do osmnácti let. Lázně vycházejí svým klientům vstříc i tím, že zavedly fungující Speciální mateřskou školku, kde se dítě může rozvíjet. Fungující základní škola je samozřejmostí. V areálu je k dispozici bezdrátové připojení k internetu. V dětské léčebně v Klimkovicích nejsou jen české děti. Jsou tady i děti s pohybovými problémy z arabských zemí a Ruska. Nemusím se ani moc vyptávat a je mi jasné, že právě arabští a ruští pacienti (a jejich doprovod) pomáhá vykompenzovat finanční ztrátu, kterou lázně nutně musí zaznamenat v souvislosti s dětskou českou klientelou. Letos také poprvé lázně přistoupily ke komerční nabídce lázeňské léčby dětských pacientů. Nabízejí týdenní pobyt s polopenzí pro dítě s doprovodem za přibližně 12 tisíc korun. Léčba zahrnuje pro dítě: koupel v jodobromové solance, perličkovou koupel, léčebný tělocvik, volné plavání v bazénu. Dospělému doprovodu nabízí tento pobyt: koupel v jodobromové solance, masáže, perličkovou koupel, bahenní zábal z Mrtvého moře, plavání v bazénu a využití fitness centra. Komplexní lázeňskou péči v Lázních-Sanatoria Klimkovice absolvuje přibližně 90 procent všech dětských klientů, kteří projdou touto dětskou léčebnou. Náklady na léčbu jednoho dítěte jsou v dětské léčebně Lázně-Sanatoria Klimkovice přibližně 1260,- Kč (dítě přes zdravotní pojišťovnu).

Lázně Bělohrad

Dětská léčebna soukromých Anenských slatinných lázní Lázní Bělohrad je poměrně malá (kapacita 54 lůžek), ale majitelé se připravují do léčebny investovat. Investovat s cílem využít zkušeností - s léčbou pohybového aparátu dětí (na rozdíl od léčebny v Klimkovicích tady nejsou na pohled těžké stavy), stavy po těžkých popáleninách, ale poslední dobou také gynekologické nemoci holčiček a dívek – a poskytovat lázeňskou léčbu dětem ze zahraničí. Udělali si průzkum a v zahraničí téměř žádné zkušenosti s lázeňskou léčbou dětí v tomto směru nemají, zájem o léčbu zaznamenávají zatím velmi velký. Základem léčby dětí v Anenských slatinných lázních Bělohrad je speciální individuální tělesná výchova s použitím měkké a mobilizační techniky, senzomotorické stimulace, Vojtovy reflexní lokomoce, metodiky dle Schrotové, Mojžíšové, dechová cvičení, jóga posilování vnitřního svalstva, hipoterapie, plavání. K léčbě je také využívána sirnoželezitá slatinná rašelina a běžná fyzikální terapie. Do dětské léčebny v Lázních Bělohrad se díky státní regulační politice nedostanou všechny děti, které by to potřebovaly a doktorka Zdeňka Kracíková, vedoucí lékařka dětské léčebny, která má za sebou dlouholetou praxi dětské lékařky v terénu přesně ví, k jakým později už nenapravitelným škodám na zdraví dětí neléčením dochází. Ani na to, že děti budou doma pokračovat ve cvičení podle pokynů, které si odnesou z lázní, spoléhat nelze. Všechny děti léčené v Lázních Bělohrad vyžadují přitom i po propuštění (léčba trvá minimálně 4 týdny) denní rehabilitaci pod dohledem odborníka. V opačném případě nedopadne vývoj pohybového ústrojí dítěte dobře. A jako vtipně poznamenala vrchní sestra dětské léčebny Lázní Bělohrad : děti potřebují léčbu v lázních dokud jsou ve vývoji. K čemu jim asi budou lázně, když jim bude osmdesát a budou z nich pokřivení stařečkové? Náklady na léčbu jednoho dítěte jsou v Lázních Bělohrad přibližně 1000 korun denně.

Lázně Teplice v Čechách

Hned v úvodu je třeba napsat, že tyto lázně léčí dětské pacienty v Nových Lázních pouze ambulantně. Ambulantní léčbu našim dětem plně proplácí zdravotní pojišťovna. O ubytování a stravování dítěte a doprovodu se musí rodiče postarat sami, eventuálně využít za úplatu služeb lázeňské depandance Erben. Důvodem systému, na jehož zavedení lázně přistoupily, je opět nezohlednění nákladů na péči o tyto děti, ale také malý zájem rodičů, aby jejich dítě léčebný pobyt absolvovalo. Opět hrají v rodině roli peníze. Když je totiž těžce pohybově postižené dítě v péči doma, stát vyplácí rodičům sociální podporu. Když je dítě v lázních, o sociální podporu přicházejí a ještě je třeba lázním zaplatit za dítě 60 korun. Tak praví regulační politika státu. O ubytování a stravování svých dětí se musí sami postarat také cizinci. Ti jsou hlavně z arabských zemí a v Teplicích jsou především od června do srpna. Nahlédnout do balneoprovozu Nových Lázní Teplice v plné sezóně je opravdový zážitek. Nové Lázně překypují prací zdravotnického personálu, v léčivé vodě se koupajícími rehabilitovanými dětmi, a také jejich arabskými rodiči. Ano, v Lázních Teplice v Čechách se rehabilitují především těžce pohybově poškozené arabské děti. Jsou tady často s dvoučlenným (i vícečlenným) doprovodem a ten nenechá své dítě ani na chvíli z dohledu – tedy pouze v péči zdravotnického personálu. A netýká se to pouze koupelí v léčivé vodě, platí to i o rehabilitaci jemné motoriky (jedná se o trpělivé opakování na pohled jednoduchých, ale ve skutečnosti velmi promyšleně sestavených pohybů, které se matka v lázních naučí a může doma aplikovat). Můžeme uvést i příklad, k jakému zlepšení dochází při léčbě dítěte v Lázních Teplice v Čechách. Můžeme to demonstrovat na tříletém chlapečkovi, který byl letos v lázních už třetí rok za sebou (od 13.5. do 28.6.) s diagnózou: centrální hypotonický syndrom s levostrannou lehčí hemiparesou. Chlapeček dokázal stát na obou nohách, chodil ale velmi chybně, vázla mu jemná motorika na obou dolních končetinách, nebyl soběstačný při sebeobsluze, nespolupracoval. Na konci rehabilitačního pobytu: spolupracoval při cvičení, zlepšila se stabilita chůze, zlepšila se souhra dolních a horních končetin, špičku levé končetiny už při chůzi nevtáčí dovnitř, zlepšila se obratnost. Letos absolvuje léčbu v Lázních Teplice v Čechách asi 360 dětí, náklady na jeden den léčby dítěte se zjistit nepovedlo.

O vyjádření ke státní politice lázeňské péče o tuzemskou dětskou klientelu jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Z odboru komunikace s veřejností se nám dostalo odpovědi, ze které jsme vybrali podstatnou část:
„Zákony a předpisy, kterými se řídí lázeňská péče dětí, již nevyhovují současným požadavkům na poskytování péče a její úhradu ze strany zdravotních pojišťoven a neodpovídají ani současným zdravotnickým poznatkům. V rámci reformy zdravotnictví byly navrženy zákony nové, které by měly některá pravidla změnit. Podle nich by měl ošetřující lékař podle zdravotního stavu rozhodnout, zda bude navrženo doléčení v dětské léčebně, lázních, ozdravovně, nebo za zvláštního režimu v rámci ambulantní léčby. Tyto zákony zatím nebyly zákonodárnými orgány přijaty. Je novelizovaná vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách.“ Z uvedeného vyplývá, že stát má zájem na léčení a doléčování dětí v rámci všech forem****, připravují se potřebné změny.

S pozdravem Vlastimil Sršeň, ředitel

(poznámka redakce: po konzultaci s představiteli jednotlivých lázní: ****problém je právě v těch „všech formách“. Stát destabilizuje formy péče a bude docházet k tomu, že zdravotní pojišťovny využijí pro proplácení léčby jen nejlevnější řešení.)

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist