Reklama
Dopřejte si uhličitou koupel - autor: doc. Dobroslava Jandová

Uhličitou koupel nabízí hodně českých lázní, jak ale působí na lidský organismus? To vysvětluje doc. MUDr. Dobroslava Jandová z 3.LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

Dopřejte si uhličitou koupel

Terapie oxidem uhličitým se aplikuje jako vodní uhličité koupele, suché uhličité koupele nebo podkožní injekční insuflace. Výhoda vodní celkové uhličité koupele spočívá jednoznačně v příznivých fyzikálně-chemických účincích na lidský organismus.

U osob s kontraindikacemi typu atopický ekzém se aplikují suché plynné uhličité koupele a to buď celkové nebo částečné, při kterých se sice většinou sedí a pacienti tedy musí čelit gravitaci, ale jejichž nesporná výhoda spočívá v tom, že terapie se mohou zúčastnit ženy i muži najednou (podstupují totiž terapii oblečení, protože oxid uhličitý působí i přes látku) a v nastavitelnosti hladiny oxidu uhličitého. Injekční insuflací oxidu uhličitého se provádí popudová terapie, založená na reflexních vztazích a účincích místního prokrvení.

Uhličité koupele se zpravidla předepisují o teplotě 32-34C, protože při vyšších teplotách oxid uhličitý uniká velmi rychle do vzduchu a koupel by byla neúčinná. Mírná hypotermie na vstupu je pro organizmus stimulačním podnětem v adaptaci na chlad, subjektivní pocit chladu je při rozšíření cév kůže rychle vystřídán vjemem tepla z předání tepelné energie krve do kůže. Pro nepřímé efekty víceméně reflexního rázu ulevuje uhličitá koupel (spíše se pak používá separovaného samostatného plynu oxidu uhličitého než vodní koupel) starším lidem s  polymorbiditou (mnoha nemocemi: srdce, vysoký krevní tlak, astma průdušek, cukrovka, dna) s  projevy degenerativních kloubních onemocnění tj. artrózami. V Čechách je mnoho lázní s oxidem uhličitým, na Moravě je to jen Karlova Studánka a Teplice nad Bečvou.

Primární účinky uhličitých koupelí jsou směrovány především do kůže a podkoží, doménou jsou choroby srdce, cév a vysoký krevní tlak.

  • 1) sorbce CO2 kůží a sliznicemi prostou difúzí je u prokrvené zdravé kůže až 44-ml/min, za celou dobu koupele je to cca l,5 litru. U nemocných osob se suchou, studenou, lividní kůží s poruchami trofiky a trvalou vasokonstrikcí (obdobně rovněž s vasoparalýzou u těžších centrálních lézí nervových nebo těžkých periferních chabých obrn) a u anemických osob se vstřebává maximálně 6-9ml/min, není pak dosaženo terapeutického efektu.
  • 2) v kůži a maximálně v podkoží molekuly CO2 reagují za krátké lokální změny pH a acidobazické rovnováhy, místně mohou krátkodobě ovlivnit distenzibilitu a elasticitu pojiva v podkoží. V krvi se acidobazická rovnováha nemění, přebytky CO2 se rychle odstraní vydýcháním.
  • 3) V mikrocirkulaci v papilárním plexu kůže se mění viskozita krve a flexibilita erytrocytů- usnadněním průtoku krve a průchodu erytrocytů nejtenčími kapilárami dojde v jejich areálu k pozitivním změnám s uvolněním kyslíku z erytrocytů, zvýšenému přísunu živin a změnám turbulentního na lineární proudění krve a změně permeability cévní stěny.
  • 4) Na akrech končetin v kůži dochází po sérii 16-20 vodních koupelí k  zmnožení kapilár cévního krevního oběhu, což je indikováno u počínajících mikroangiopatií a arterioskleróze.
  • 5) Oxid uhličitý přímým kontaktem na stěnu cévní působí vasodilataci cév za vzniku přesně ohraničené hyperémie, kterou nelze blokovat žádnými antihistaminiky ani anticholinergiky (vhodné u počínajících mikroangiopatií včetně u komplikací cévních u metabolických chorob-DM). Periferní vazodilatace způsobuje subjektivní pocit tepla. Snížení periferního cévního odporu usnadní mechanickou práci srdce bez termické zátěže. Srdeční minutový objem se zvyšuje o 30-50 %, klesá systolický i diastolický TK, klesá TF a klesá dechová frekvence, přes autonomní nervový systém dochází k descensu sympatikotonu. U nemocných s lézí mozku je ovšem rychlý pokles TK nevýhodou, může docházet k hypoxii postižených struktur mozku například po ictu nebo operacích a úrazech.
  • 6) U vodních koupelí je průměr koncentrace CO2 nad hladinou cca 4objemová procenta. Tolerance při nadýchání CO2 je individuální, někteří nemocní po nadýchání rychle kolabují pro prudký pokles TK nebo se vyprovokuje přímým účinkem molekul CO2 v mozku epileptický paroxysmus typu grand mall ( i u zdravé osoby poprvé v životě! ). Proto je podávání CO2 vodních celkových nebo celkových suchých plynných uhličitých koupelí kontraindikováno u centrálních nervových lézí, u osob s hypotenzí TK, labilitou ANS centrální etiologie, u epileptiků, u všech paroxysmálních stavů. U procedur je zabezpečen trvalý dohled zdravotníkem.
  • 7)Aplikace oxidu uhličitého neovlivňuje prokrvení kosterního svalstva (podle originálních materiálů prof. Dr. Bendy DrSc.), do určité míry takto odpadá u PMV s CO2 indikace VII, tj. u léčby pohybového ústrojí (artrózy, degenerace, revmatici, výhřez plotýnek), kdy je kvalita svalového aparátu důležitá pro léčebnou rehabilitaci kloubů a páteře.
  • 8)Teplota jádra těla se v průběhu procedury s PMV s oxidem uhličitým snižuje nejméně o 0,4C, koupel je pro organismus chladovým podnětem se snížením metabolizmu, což je nevhodné pro všechny poškozené tkáně vyživované difúzí (pojivo, klouby, šlachy – indikační skupina VII). Chladová imerze s iritací motorického gama-systému zvyšuje napětí svalů, spasticitu, rigiditu a vede až k  třesu což je nevhodné u všech neurologických indikací (indikační skupina VI).
  • 9) Uhličité koupele u chorob pohybového systému nepůsobí kauzálně, mají subsidiární (podpůrný) účinek. Čisté uhličité přírodní minerální vody (PMV bez přítomnosti jódu nebo síry) nepostihují terapeuticky struktury chrupavek, kostí, pojiva-šlachy, vazy. Pro příznivé ovlivnění kostních a chrupavčitých a pojivových změn jsou elementy jódu a síry z jiných PLZ nenahraditelné.

Léčbu oxidem uhličitým určuje podle platné legislativy (Indikační seznam pro lázeňskou léčbu) lékař. Pro veřejnost, pro praktikující wellbeing-wellness a nebo medical-wellness a zájemce o zdravý životní styl je vhodné uvést ve zkratce nástin diagnóz a stavů k preventivnímu a profylaktickému pobytu v lázních s PMV s oxidem uhličitým (pozor ne všechny poruchy zdraví v následujícím výčtu jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami): kardiovaskulární onemocnění, stavy po infarktu srdce s operací nebo konzervativním léčením, hypertenze krevního tlaku, polyneuropatie a poruchy prokrvení na končetinách z onemocnění drobných cév krevních a lymfatických, stavy po zánětech žil, některé druhy kopřivky a mokvavých kožních ekzémů nebo dermatitid. Kolísavý krevní tlak u psychosomatických poruch nebo u žen v klimakteriu. Stavy vegetativní lability. Kontraindikace obecné- platné pro celý obor RFM a lázeňskou medicínu. Kontraindikace speciální: osoby s nízkým krevním tlakem, akutní zánět srdce, srdeční arytmie a tachyarytmie anémie, mokvavé kožní choroby, osoby trpící záchvatovými onemocněními, epileptici, mladé ženy v těhotenství.

Využití pobytů v lázních s kysličníkem uhličitým pro zdraví a  udržení či zlepšení kondice lze doporučit obézním a kuřákům – kdy lze pobyt spojit s odvykáním kouření, snižováním nadváhy a protistresovými programy.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist