Reklama
Na zdraví jinak? - autor: Marta Csontosová

Vzniká nová lékařská specializace: anti-aging a říká si medicína 21. století. O poslání a podstatě nového lékařského oboru je rozhovor s MUDr. Monikou Golkovou, jedinou českou specialistkou na anti-aging a prezidentkou nedávno vzniklé Asociace medicíny proti stárnutí ČR.

Na zdraví jinak?

Lidé se dožívají stále vyššího věku, zároveň ale trpí mnohými nemocemi a neprožívají si svůj prodloužený čas - vysoký věk, příjemně. Anti-aging, medicína proti stárnutí má ambice zkvalitnit prodlužující se věk člověka.

Jak chce nový medicínský obor pomoci ozdravit člověka?

- Snažíme se zjistit ještě u zdravého člověka, zdali netrpí nějakým onemocněním, o němž neví, nebo jestli mu nějaké onemocnění nehrozí. Pak se snažíme preventivními opatřeními onemocnění zabránit. Jedná se třeba o nádorové onemocnění, cukrovku, nebo osteoporózu, obezitu a vlastně všechny kardiovaskulární nemoci v celé jejich škále. V rámci speciálních vyšetření jsou potom programy, které se vyloženě specializují na každého člověka individuálně. Vlastně celý náš nový medicínský obor je hodně o individualitě. Výsledek vyšetření je jakousi rukojetí, kterou se pak konkrétní člověk a jeho ošetřující praktický lékař mají řídit, aby se hrozícímu onemocnění předešlo. Jako prevence se užívají preparáty nebo léčivé látky 21. století.

Jaké jsou to preparáty?

- To jsou tělu vlastní přírodní látky, které tak tělo dokáže vzít a vstřebat, a proto nemají žádné nežádoucí účinky. To je podstata anti-agingu: udržet tělo i ve vysokém věku fyzicky i psychicky na co nejlepší úrovni.

Nezlobte se, ale mám pochybnost jestli to vůbec jde.

- Je to možné. Navíc tato medicínská disciplína není uzavřená: stále hodně objevuje a dál zkoumá. Vychází z toho, že když je člověku 20 let, má optimální úroveň hladiny hormonů, enzymů, vitamínů ale i lecitinu, melatoninu. Vůbec hladiny látek, které působí v těle jako působky udržujícící fyziologické procesy v těle na určité hladině a kvalitě. Jak člověk stárne, klesají hladiny hormonů a ostatních biomarkerů. Asi ve dvaceti letech dosáhneme vrcholu hladiny těchto působků a pak pozvolna klesají (např. růstový hormon každých deset let klesá asi o 14 procent, ostatní hormony klesají také, ale jinou rychlostí). Náš starý známý růstový hormon - tak důležitý pro správný vývoj a růst v dětství - odpovídá i za pevnost kostí, aby byly dobře vyvinuty mozkové buňky, abychom neměli problémy se zapomínáním, abychom neměli problémy s poruchou koncentrace, aby bylo naše myšlení v pořádku, abychom měli zdravé orgány. On je třeba důležitý i proto, aby byla nižší hladina cholesterolu v krvi, nižší cukr v krvi. Udržuje také optimální poměr mezi tukovou a pevnou tkání. Když růstový hormon ztrácíme, znamená to, že nám ubývají svaly a máme více tuku v těle. Výsledkem je, že i když člověk s postupujícím věkem nejí víc, díky sníženému metabolismu přibírá a má více tuku. Na vině je růstový hormon. Růstový hormon má mnoho funkcí a lékařská věda se snaží vybalancovat i ostatní biomarkery - všechny potřebné látky pro náš organismus. Abychom se cítili fyzicky i psychicky dobře.

Tak proč neaplikovat člověku proti stárnutí jednoduše růstový hormon?

- Tak jednoduše to zase nejde. Růstový hormon není jediný, který zabraňuje stárnutí. Důležitá je balance všech hormonů, ale i vitamínů, minerálů a dalších působků. Nejdříve je důležité důkladné vyšetření a pak teprve můžeme například aplikovat růstový hormon. V případě, že se v organismu člověka odehrává chorobný proces - třeba první buňky rakovinového bujení - působí růstový hormon jako rozbuška. Může zhoubný proces v těle urychlit. Proto klade naše specializace velký důraz na pečlivé laboratorní vyšetření a vyšetření pomocí speciálních přístrojů.

Jak vypadá takové funkční centrum praktické aplikace?

- Je to vlastně klasická klinika, vybavena laboratorní technikou - základem jsou odběry krve, biochemické vyšetření, vyšetření moče, pak se odebírají biologické materiály (vlasy, buňky sliznice). Takže je tam nezbytné špičkové přístrojové vybavení. Vycházíme ale z ověřených poznatků klasické medicíny.

Co je tam navíc, proti klasické medicíně?

- Je to vlastně nadstavba na klasickou medicínu. Značná část přístrojového vybavení by se našlo v nemocnici. Tato medicína má také blízkou vazbu na čínskou medicínu. Hodně se zabýváme energií, vyšetřujeme totiž celé tělo tím, že snímáme energie buněk. Zdravé buňky vydávají určité jasné signály energie, když se tam ale něco špatného děje, pak jsou signály snímaných buněk jiné.

Jaké jsou to signály?

- Na vyšetření nádorového onemocnění v počátečném stadiu - klasickými přístroji ještě nedefinovatelného - slouží velmi drahý přístroj, který pomocí laserového paprsku zachycuje výstupní signály energií buněk. Je to takzvaná nelineární analýza, vymysleli to ruští vědci v rámci kosmického výzkumu. Vědci vypočítali, jaké signály vysílá zdravá buňka a jaké signály vysílá nemocná buňka. Na základě toho se dá již dopředu určit počínající onemocnění, nebo nějaká dysbalance v organismu. Uvedeným přístrojem se snímá celé tělo - snímání je graficky znázorněno a klient vidí na obrazovce monitoru svůj mozek, srdíčko, kosti. Stav orgánů je označen číselnou řadou, a to od jedničky po šestku. Jednička znamená perfektní zdravou tkáň, šestka nějaký velký problém. Nakonec se screening celkově vyhodnotí a lékař ví, na jaký orgán se má vzhledem k signálům buněk soustředit především. Lze tak zachytit nemoc hodně, hodně včas.

Kolik stojí takový přístroj?

- Takový přístroj stojí asi 20 000 euro, tedy asi 600 000 korun.

A kolik stojí vyšetření?

- V západní Evropě je všechno dražší, takže ty ceny se nedají dost dobře u nás aplikovat. Uvedené vyšetření stojí asi 400 euro, tedy 12 000 korun. Počítám, že u nás to bude stát kolem 4 000 korun.

Co se děje s pacientem po vyšetření?

- Další součástí této medicíny proti stárnutí spočívá v odstraňování škodlivých látek z těla. Věda potvrdila, že člověk do sebe akumuluje některé toxické látky a zplodiny a může trpět v důsledku toho různými alergiemi. Když se vyčistí organismus, alergie zmizí. Původ alergie, kterou mohou způsobovat i těžké kovy, se zjišťuje speciálním testem zvaným Melissa.

Jaký je to test?

- Melisa je vyšetřovací metoda, která je schopna zachytit nesnášenlivost rtuti, zlata, stříbra, titanu a dalších kovů našim organismem. Tyto alergie na kovy mohou vést k mnoha autoimunním nemocem, např. roztroušené skleróze. Součástí léčby po zjištění alergie je i čištění organismu. Děje se tak pomocí speciálních látek schopných navázat na sebe škodlivé částice. Látky se aplikují pomocí infúze, a těžké kovy se z organismu vyloučí stolicí nebo močí. Jsou to speciální kůry, které pacient absolvuje ambulantně. Dostane do žíly klasicky infúzi - může se přitom dívat na televizi, odpočívat - obsahující testovanou látku, schopnou navazovat na sebe toxické látky. Jelikož se ale z těla zároveň odstraní i vitamíny a minerály, pacient dostává i multivitamínovou a minerální formuli. Aby se zase nahradilo vše potřebné. Je to taková kůra na několik hodin.

Kdo jsou vlastně klienti, na které se zaměřuje váš medicínský obor? A... není pozdě udělat takové vyšetření po 40. roce života?

- Na toto vyšetření není pozdě ani v sedmdesáti. Když se podíváte v cizině na kliniky podobného typu, najdete tam hlavně důchodce. Po vyšetření a po léčbě se ti lidé cítí okamžitě mnohem lépe, získají novou energii do života. Mají radost ze života.

Pouze na základě takové kůry?

- Ano. Ale na popsané vyšetření navazuje celý komplex péče o člověka. Vyšetřenému pacientovi se navrhne individuální program, kterým by se měl pod dohledem lékaře řídit. Třeba se nařídí i speciální dieta - ne klasická dieta na hubnutí - třeba hypokalorická, nebo vícebílkovinová, dieta obsahující gingo bilobu. Tedy vždy dieta, založená na individuálních potřebách těla, plynoucí ze základních vyšetření.

Kde ve střední Evropě již takové kliniky fungují?

- V podstatě každá země střední Evropy má takovou kliniku a na začátku příštího roku bude jedna certifikovaná anti-agingová klinika i v Praze. Budeme součástí sítě klinik, které navzájem spolupracují. V Chorvatsku je jedna klinika ve Splitu a nyní se uvažuje o klinice na Hvaru. Moře je ideálním místem pro takovou kliniku. Vážně se počítá o zřízení kliniky na lodi, právě o tom jednáme s chorvatským prezidentem asociace medicíny proti stárnutí. Klienti by se plavili na přístroji vybavené lodi - ne moc velké - a v rámci vyšetření by vlastně absolvovali ozdravný pobyt. Zjistilo se klinickou studií, že jeden metr nad mořem je nejvyšší koncentrace ozonu a cenných minerálních látek. Pokud jde o Českou republiku, velice rádi bychom spolupracovali s lázněmi.

Můžete nám prozradit, kde se ten specializovaný obor studuje?

- V Evropě je to nový obor, začal se vyučovat až v roce 2002. Já jsem anti-aging studovala v Belgii při Univerzitě v Charleroi jako klasické dvouleté postgraduální studium ukončené teoretickou i praktickou zkouškou, včetně absolvování pobytu v anti-agingovém středisku - přirozeně pod dohledem zkušeného specialisty. Tím ale moje vzdělávání v tomto oboru zdaleka nekončí, jedná se o specializaci založenou na principu neustálého rozvoje a samozřejmě dalšího vzdělávání. Ve Spojených státech už studium existuje asi 13 let a viděla jsem i výsledky. Minulý rok na mezinárodním kongresu anti-aging medicíny v Las Vegas jsem potkala pár lidí kolem sedmdesáti let a hádala jsem jim asi čtyřicet, dokud mi neukázali svůj doklad totožnosti.

Vysvětlení pojmů:

Růstový hormon je látka bílkovinné povahy, kterou tvoří buňky předního laloku hypofýzy. V dětství je znám účinek růstového hormonu na regulaci celé řady dějů spojených s růstem. Účinně působí na růst kostí a chrupavčitých částí, ale má vliv také na metabolismus svalové a tukové tkáně, ovlivňuje krvetvorbu, pomáhá regulovat množství vody v organismu, působí na receptory v mozkové tkáni a má mnoho dalších funkcí. Podvěsek mozkový (hypofýza) má přirozenou tendenci produkovat anabolický hormon RH, když jsme hladoví a máme nízkou hladinu cukru v krvi. V období puberty a dětství produkujeme RH v pulsech, ve dne i v noci. V dospělosti produkce RH klesá a omezuje se pouze na období hlubokého spánku v noci.

RH je anabolický hormon. Stimuluje růst svalové hmoty, má také funkci podobnou inzulínu. Snižuje hladinu cukru v krvi a pomáhá jejímu využití mozkovými buňkami. V játrech stimuluje produkci růstových faktorů. Máme několik růstových faktorů s rozličnými funkcemi. Nejjednodušší k měření v krvi je IGF-1 - inzulínu podobný růstový faktor. IGF - 1 je zodpovědný za kvalitu svalové a kostní hmoty, kůži, vnitřní orgány, vlasy, nehty a jiné.

Lecitin je typ tukové částice potřebné všude v našem těle. Je základní komponent cholinu, látky, která je potřebná pro integritu buněčné membrány a usnadňuje pohyb tukových částic dovnitř a vně buňky. Ochranná vrstva okolo mozku obsahuje lecitin, svaly a nervové buňky také obsahují lecitin. Tato látka nás ochraňuje proti ateroskleróze, kardiovaskulárním onemocněním, zlepšuje mozkové funkce, pomáhá při absorpci thiaminu játry a vitamínu A střevem. Je důležitá pro tvorbu energie a nápravu poškození jater alkoholismem. Pomáhá cholesterolu rozpouštět se ve vodě a vylučovat se z těla. Lecitin je většinou vyráběn ze sojových bobů, nyní také z čerstvých vaječných žloutků. Studie ukázaly, že vaječný lecitin pomáhá lidem s AIDS, herpesem, chronickým únavovým syndromem a imunitními nemocemi.

Melatonin je velmi důležitý hormon. Jako ostatní anti-aging hormony jeho produkce dosahuje svého vrcholu okolo puberty a pak s věkem klesá. Studie prokázaly, že je jedním z nejdůležitějších antioxidantů. Zejména pro mozek, zpomaluje známky stárnutí a prodlužuje život, snižuje cholesterol v krvi a pomáhá vyrovnávat reologické vlastnosti krve. Podporuje funkce štítné žlázy, zvyšuje produkce RH, zvyšuje imunitu organismu. Potlačuje známky premenstruačního syndromu, preventivně působí proti nádorovému bujení, zejména nádorům reprodukčního systému a prsu. Snižuje úzkostlivost, deprese. Nedostatek způsobuje poruchy spánku, mělký spánek, neschopnost usnout, předčasné stárnutí očí, deprese, úzkost, ztrátu paměti, celkové zhoršení mozkových funkcí.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist