Reklama
Piešťanské koupele - autor: MUDr. Ján Makovník

Termální minerální voda používaná v Lázních Piešťany je definována jako přírodní léčivá, síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodná, sirná, hypotonická terma s teplotou 67 °C až 69 °C s obsahem přibližně 1 300 mg minerálních látek v 1 litru vody a s obsahem volných plynů, hlavně sirovodíku. V návaznosti na vývěry termální vody je dalším unikátním léčebným zdrojem peloid - sirné bahno - což je homogenizovaný sediment, který se usazuje v obtokovém rameni řeky Váhu v místech bludných vývěrů termální vody. Zde se dlouhodobými chemickými a biologickými pochody mění na koloidní masu, která obsahuje speciální mikrobiální flóru.


Teplota při vývěru: 67 °C – 69,6 °C, pH: 6,4-6,9, rH: 21,3
Kapacita vývěru termy: 2100 l / min., tj. 3 mil. l / den
Sulphidy, polysulfidy H2S, Sn2- (sulfidy, sirníky)
Thioly RS- (thioly)
Elementární síra S8 (síra)
Thiosulphaty S2O32- (sirnatany)
Sulphity SO32- (siřičitany)
Sulpháty SO42- (sírany, sulfáty)

Piešťanské koupele

Piešťanské koupele dokáží udržet a dokonce i zvýšit v lidském těle koncentraci kvalitní kyseliny hyaluronové, což je v léčbě degenerativních a revmatických onemocnění velmi důležité. Dobře podávané koupele prokazatelně zvýší hladinu glutathionu a SH skupin v těle, zvýší koncentraci vitamínu C v plazmě, odstraňují volné kyslíkové radikály. Je třeba si uvědomit, že transport síry do tkání klesá věkem a roste při zánětlivé nebo imunitní reakci.

Piešťanské „bahnisko“ je ve světě naprosto unikátní bazénovou koupelí, kde do přírodního dna tvořeného 10 - 30 cm silnou vrstvou původního piešťanského sirného bahna, pronikají přírodní vývěry termální minerální vody. Jejich hladina se nachází přibližně 50 - 90 cm nad vrstvou sirného bahna. Teplota minerální vody je udržována v rozmezí 39 °C - 40 °C, lokálně nad místem vývěrů může být vyšší. Pacienti v lázni stojí, pomalu se procházejí, eventuálně sedí po obvodu bahniska. Mohou si také procvičovat klouby, především na horních končetinách a natírat tělo teplým bahnem. Trvání této koupele je velmi individuální, v průměru 5 - 8 až 10 minut, může být aplikována spolu s koupelí v „zrkadlisku“.

Zrkadlisko je bazén s umělým dnem, který je naplněný přírodní termální sirnou minerální vodou s teplotou 38 °C - 39 °C, v níž je pacient ponořený do výšky ramen, eventuálně může sedět po obvodu bazénu. Koupel v „zrkadlisku“ a její délka je předepsána lékařem. Trvá 10 až 20 minut a je zakončena celkovým suchým zábalem, trvajícím do 15 minut. Pacienti jsou pod stálým dohledem. Lékař může předepsat za sebou v navazující kombinaci koupele v „bahnisku“ a v „zrkadlisku“, pokud to umožní zdravotní stav pacienta.

Vanové koupele se v Piešťanech obecně vyznačují mechanickým účinkem (hydrostatický tlak a vztlak působí jako elastická bandáž, nadlehčováním těla se eliminují účinky gravitace, podporují cévní a lymfatickou cirkulaci) a tepelným účinkem (v závislosti na teplotě, době trvání, velikosti povrchu a hmotnosti těla), který v rámci termoregulačních pochodů mobilizuje nervový, endokrinní, kardiovaskulární, respirační i imunitní systém. Specifický chemický účinek koupele závisí na složení použité vody. Piešťanská minerální voda je přírodní, slabě mineralizovaná síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodná, sirná voda, hypotonická, horká (sulphate-hydrogencarbonate calcium-sodium Hypotonic sulphuric thermal water). Při vanových koupelích je kromě hlavy ponořené ve vodě celé tělo nebo jeho část.

Koupel v termální minerální vodě využívá především kožní penetraci sulfidů z minerální vody, která vytváří depozity síry v kůži. Odtud se síra postupně dostává do dalších struktur, především jako chondroitinsulfát do pojivových tkání (vazivo, chrupavka, šlachy atd.). Dále se váže v organismu jako cystein, metionin či glutation. Síra inhibuje (zpomaluje) degradaci elastinu, kolagenu i hyaluronanu, snižuje krevní tlak, působí na rozšíření cév, pozitivně ovlivňuje množství celaskonu v plazmě a podporuje destrukci volných kyslíkových radikálů. Koupel má celkový relaxační a uklidňující efekt. Teplota minerální sirné koupele je obyčejně 36 °C - 38 °C (výjimečně do 40 °C), trvá 20 minut (někdy lékař ze zdravotních důvodů předepíše 15 minut) a je ukončena suchým zábalem do 15 minut. Proceduru předepisuje lékař. Může být ordinována i těžce mobilním osobám, stejně tak i pacientům, pro které je kontraindikováno „zrkadlisko“.

Perličková koupel se vyznačuje sycením minerální vody s teplotou 36 °C - 37 °C stlačeným vzduchem (0,15 MPa), který je přiváděn do děrovaného roštu na dně vany. Bublinky vzduchu stoupají ze dna k hladině a působí mírně masážně na kůži. Koupel trvá 20 minut, je zakončena suchým zábalem trvajícím do 15 minut. Koupel má sedativní účinek, podporuje zklidnění pacienta, vhodná je při nespavosti a neurotických potížích. Předepisuje ji lékař.

Vodní uhličitá koupel se připravuje sycením minerální vody ochlazené na 32 °C - 34 °C (koupel hypertermická) potravinářským kysličníkem uhličitým z tlakové láhve (2-3 atm.) pomocí saturátoru. Uhličitá koupel musí obsahovat minimálně 1000 mg volného CO2 v 1 kg vody. Pro rozpuštění dostatečného množství CO2 ve vodě je nutná nižší teplota vody, také speciální tzv. spodní napouštění vany a naprosto klidná poloha pacienta v lázni s hlavou nad okrajem vany. Voda se nesmí vířit, to by způsobilo nadměrné uvolňování rozpuštěného CO2 a jeho hromadění těsně nad vodní hladinou (riziko toxického působení nadměrné koncentrace CO2, který je těžší než vzduch). Hladina vody je proto přikrytá, především na místě pod tváří pacienta. Během koupele dochází k vytvoření CO2 bublinek na kůži (podobné plynové obálce) a jeho výrazné difuze a absorpce (dle kvality kůže a jejího prokrvení). Uhličitá koupel snižuje krevní tlak, zlepšuje ekonomiku srdeční činnosti, výrazně zlepšuje prokrvení organismu při současné eliminaci jeho termického přetížení. Počáteční pocit chladu asi po 10 sekundách vystřídá pocit příjemného tepla, což je důsledkem aktivní hyperémie, zvýšení aktivity termoreceptorů a naopak snížením aktivity chladových receptorů. Je vhodný při srdečně - cévních a nervových onemocněních. Koupel trvá 15 až 20 minut, následuje suchý zábal, který trvá do 15 minut. Tuto koupel předepisuje lékař.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist