Reklama
Právě manažeři… - autor: Marta Csontosová
Lidé odedávna vědí o léčebných účincích přírodních sloučenin na klouby, srdce, kůži... člověka. Teprve nedávno ale byly odkryty některé mechanizmy jejich působení.

Právě manažeři…

Víte, že některé lázeňské procedury v léčivé vodě a v bahně působí na váš organizmus výrazněji v případě, že jste manažerský typ? Opravdu. A hlavně když jste muž.

Opravdu je rozdíl v dosahování efektu v lázeňské léčbě při léčbě mužů a žen?

Kde jinde hledat odpověď na takto položenou otázku, než ve Františkových Lázních? V lázních, kam si dle tradičného vnímání jezdí léčit muži kardiovaskulární nemoci a ženy zase své specifické ženské nemoci. MUDr. Josef Zoul je lékařským ředitelem v těchto lázních a sdělil nám, že „ františkolázeňské léčebné procedury jsou až na výjimku vaginálních procedur připravovány pro muže i ženy zcela obdobně. Přesto jsou případy, kdy je nezbytné zvolit individuálně odlišné léčebné schéma. Rozdíly v působení na klienta nejsou ani tak v chemickém složení nebo biologické aktivitě přírodního léčivého zdroje, jako v organismu a tedy i v psychice klienta. Odhad toho, jak budou působit procedury na klienta je nejdůležitější součást stanovovaní léčebného plánu. Pokud jde o peloidní procedury (rašelinové, bahenní) zejména sirně-železité, tyto se s větším či menším úspěchem v gynekologické lázeňské léčbě využívají. Od hostů dostáváme často otázku, jestli se jedná o léčbu specificky určenou ženám. Pokud ale budeme uvažovat o aplikaci peloidu například na muže s chronickým zánětem prostaty, určitě bychom mohli postupovat obdobně a zkusit vyprovokovat zrychlené a lepší hojení obvyklým způsobem (peloidními procedurami). V tomto případě by mohla být reaktivita stejná a u obdobného terapeutického cíle bychom zvolili obdobný způsob léčby u ženy i muže. V lázeňství je obecně známo, že koupele v přírodní minerální vodě - musí obsahovat dostatek oxidu uhličitého – mají příznivý vliv na ekonomizaci výkonu a funkcí srdečně cévního systému. Řada lázeňských lékařů potvrdí, že zejména mezi ženami existují skupiny nemocných, které na uhličité procedury reagují vyloženě nepříznivě (hypertenze, zadržování tekutin ale i naopak: výrazný pokles krevního tlaku až kolaps). Naopak, zejména mezi muži – především mezi těmi, kteří vykazují více znaků takzvaného manažerského jednání – je příznivá reakce na uhličité procedury obvykle výraznější než u ostatních.“

Pro klientelu Františkových Lázních je charakteristické, že:
  • u onkologických pacientů převažují ženy
  • u srdečních onemocnění převažují muži (až o 300 procent)
  • u cévních nemocí převažují ženy (až o 200 procent)
  • u pohybového ústrojí převažují ženy (asi o 30 procent)
  • stále výrazně přibývá klientek s gynekologickým onemocněním
V lázních Kúpele Piešťany

Také MUDr. Marián Markech, lékařský ředitel lázní Kúpele Piešťany uvádí, že mladší ženy hůře snášejí změny fyzikálního působení některých piešťanských procedur než muži. Dodává ale, že „u starších žen je to opačně. Jejich adaptabilita na lázeňské procedury je lepší. Má to určitě souvislost s věkem se měnícími fyziologickými pochody v organismu. Před osmi lety se v našich lázních dělal výzkum (společně s piešťanským ústavem revmatických nemocí a bratislavským ústavem experimentální endokrinologie) vlivu přírodních léčivých zdrojů Kúpele Piešťany na vnitřní prostředí organismu člověka. Sledovali se termoregulační, endokrinní, kardiovaskulární, imunitní a biochemické změny. Výsledky potvrdily, že v době lázeňské léčby došlo u sledované skupiny klientů ke statisticky významnému poklesu hladiny některých v plazmě cirkulujících hormonů. Tyto změny byly vyhodnoceny jako příznivá odpověď na léčbu. Rozsah změn byl výraznější u starších klientů. Nebyl zaznamenán ani jeden případ zhoršené endokrinní změny po aplikaci minerálního koupele nebo bahenního koupele. Rovněž jsme zaznamenali, že i když jsou ženy po 40. roce věku mnohem pečlivější pokud jde o jejich zdraví a disciplinovaně se podřizují naplánované lázeňské léčbě, neumíme prokázat lepší výsledky lázeňské léčby než u mužů. Naopak, mnohem větší efekt lázeňské léčby je prokázán u cílevědomých manažerů, kde lze vysledovat vysokou motivaci ke zbavení se zdravotních problémů“.

Pro klientelu lázní Kúpele Piešťany je charakteristické, že:
  • lázně vyhledávají klienti ve věku 40+
  • velkou část klientely tvoří cizinci a to především z Německa, rusky mluvících zemí, obyvatelé Izraele, arabských zemí, Česka, Polska a Rakouska (víc než 50 procent všech klientů lázní)
  • kladou důraz na svůj léčebný charakter nemocí pohybového ústrojí (léčba už rozvinutého onemocnění, prevence, regenerace)
Docela zajímavý názor na účinky některých lázeňských procedur mají čeští endokrinologové.

Podle profesora Václava Zamrazila z Endokrinologického ústavu v Praze patří k poměrně dobře definovaným účinkům lázeňských procedur obsah jodu (Lázně Karviná, Lázně Hodonín, Lázně Lednice). Jod je prvkem nepostradatelným pro správnou činnost štítné žlázy a je tak rozhodujícím činitelem pro působení na řadu metabolických funkcí. Pan profesor Zamrazil ale zdůrazňuje, že jod proniká efektivně do lidského organismu pouze v případě, že je pokožka dobře prokrvená (poznámka redakce: například po předchozí správné fyzické zátěži, nebo po peelingu).

Podle profesora Luboslava Stárka (také Endokrinologický ústav v Praze) mají rašelinové zábaly, vaginální tampony a další procedury příznivý účinek jednak prostřednictvím fyzikálních vlastností (přenos tepla a podobně) sice malý, ale velmi šetrný hormonální estrogenní účinek. V těchto přírodních produktech užívaných v lázních se v jisté míře vyskytují fytoestrogeny, které příznivě působí na ženské reprodukční orgány. Je to působení podobné estrogenům získávaným z živočichů, ale působení rostlinných estrogenů je šetrnější a bez rizika vyvolání onkologického onemocnění. Platí to podle profesora Stárka jak pro užívání rašeliny ve Františkových Lázních, tak pro aplikaci rašeliny v lázních Kúpele Piešťany. Profesor Stárka nám doslova řekl: „Oboje tyto lázně mají vody bohaté na sirné sloučeniny. Léčebných účinků sirných sloučenin si bylo lidstvo vědomo už dávno, ale teprve v posledním desetiletí byly odkryty některé mechanismy jejich působení. Jen nedávno byl zařazen mezi plynné hormony sirovodík, který svým mechanismem zasahuje do mnoha funkcí a hraje důležitou úlohu za fyziologických a patofyziologických podmínek v centrální nervové soustavě, v kardiovaskulárním systému a v hladkém svalstvu. V kardiovaskulárním systému nemá sirovodík jen vasodilační účinky, ale působí také jako důležitý regulátor buněčného růstu a ovlivňuje strukturní obnovu (remodelaci) cév“.

Organismus ženy není stejný, jak organismus muže a to ani pokud jde o srdce. Na nedávné česko-slovenské konferenci podnikatelek a manažerek v Praze na Žofíně to velmi hezky vysvětlil nejznámější český odborník na transplantace srdce pan profesor Jan Pirk (a ten už těch srdcí v ruce držel…). Řekl, že sice při narození má srdíčko holčičky i kluka stejný počet buněk, ale k zajímavému jevu dochází u srdíčka v dospělosti: zatímco ženské srdce má neměnný počet buněk a ani jeho velikost se nemění, v mužském srdci odumře za rok 64 milionů buněk a srdce se tak zmenšuje. Nemoci srdce také nastupují u muže asi o 10 let později (infarkt dokonce o 20 let později). Vše se ale mění po menopauze. To stoupá výskyt nemocí srdce u žen až desetkrát. Ale, ženy zato prý po operacích srdce více fňukají... Podle pana profesora Pirka je lázeňská léčba po operaci srdce velmi efektivní. Naopak, neplatil by z veřejného pojištění lázeňskou léčbu chronicky nemocných kardiakům, kteří chtějí dlouhodobým pobytem v lázních zachránit to, co jinak doma celý rok pěstují špatným životním stylem – pojídáním bůčku, popíjením, kouřením, zanedbáváním fyzického pohybu.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist