Reklama
Přijde změna - autor: Jana Pechačová

Zdravotní pojišťovny a lázeňská péče

Přijde změna

Velmi rýchlo se blíží zlom v platbách zdravotních pojišťoven za poskytování lázeňské léčby. Jak máme ale hodnotit situaci která příjde, kdybychom nepoznali současnost? Na poslední chvíli proto ještě přinášíme přehled aktuální lázeňské politiky našich pojišťoven. Nová politika dostane prostor příště. Od 1.října mají začít platit úplně nová pravidla.

Oborová zdravotní pojišťovna
Mgr. Mario Böhme
vedoucí oddělení zdravotních programů a marketingu, tiskový mluvčí

V roce 2012 vynaloží OZP na lázeňskou péči celkem 190 mil. Kč, což je cca 1,5 procenta z celkových plánovaných nákladů na zdravotní péči. Náklady na jeden den klienta v lázních se pohybuje od 800 do 1100 Kč.  Letos by lázeňskou léčbu mělo absolvovat cca 9-10 tisíc klientů OZP. Smlouva je uzavřena s 53 lázeňskými zdravotnickými zařízeními v ČR: Bechyně, Bludov, Františkovy Lázně, MONTI Františkovy Lázně, Temparano a. s., Lázeňský dům Praha ve Fr. Lázních, Libverada, Hodonín, Jáchymov, Jánské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Sanssouci Karlovy Vary, Mánes Karlovy Vary, Veso, K. Vary, Bohemia K. Vary, Venus Eurospa, a. s., Alžbětiny Lázně, a. s., Darkov a. s., Klimkovice, Konstantinovy Lázně a. s., Bělohrad, Kynžvart, Toušeň, Dolní Lipová, INTER ZNOJEMIA GROUP, a. s., Miramare, Luhačovice, Mariánské Lázně, ROYAL Mariánské Lázně, Mšené Lázně a. s., Kundratice, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, VLRZ Praha, Slatinice, Teplice nad Bečvou a. s., Teplice v Čechách, Aurora Třeboň, Bertiny lázně Třeboň, Velichovky, Velké Losiny, Vráž, LZ Zlín, OZP nemá uzavřeny smlouvy se zahraničními lázeňskými subjekty. V loňském roce absolvovalo lázeňskou léčbu přes 9 000 klientů OZP. OZP má v současnosti 698 000 klientů.

Revírní bratrská pokladna
Jana Vomlela
asistent ředitele RBP

Plánujeme letos vydat na lázeňskou léčebně rehabilitační péči 104 500 tis, tedy 1,5 % svých celkových výdajů na zdravotní péči našich klientů, průměrné náklady na klienta/den jsou 520,-Kč. V letošním roce je hrubý předpoklad lázeňsky odléčených klientů asi 4 200. O poskytnutí lázeňské péče žádá ročně víc než 1 procento pojištěnců a 99 procentům žadatelů je tato péče našim revizním lékařem přiznávána. Smluvní lázeňská zařízení Revírní bratrské pokladny v ČR: Bechyně, Bělohrad, Bludov, Bohdaneč, Darkov, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně – Monti SPA, Hodonín, Jáchymov, Jánské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary - Bohemia lázně, Karlovy Vary – ELWA SPA, Karlovy Vary – Imperial, Karlovy Vary – Mánes, AquaKlim Sanatoria Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Kynžvart, Libverda, Lipová – Lázně, Luhačovice, a.s., Luhačovice – NIVA, Luhačovice - Anna Kneblová – VIOLA, Luhačovice – Miramare, Mariánské Lázně, a.s., Mariánské Lázně – ROYAL, Mšené, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Slatinice, Teplice v Čechách, Třeboň – Aurora, Třeboň – Bertiny lázně, Velichovky, Velké Losiny, TEMPARANO, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Pokud jde o zahraničí, tak smlouvy máme s lázněmi Kúpele Piešťany a Kúpele Smrdáky. V roce 2011 absolvovalo lázeňskou léčebně rehabilitační léčbu 4 100 pojištěnců RBP, přičemž máme 415 tisíc pojištěnců.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
MUDr. Jiřina Svobodová
revizní lékařka Ústředí Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

V roce 2012 máme vyčleněnou na lázeňskou léčbu svých klientů 177 415 000 Kč. To je 1,5 procenta z celkové částky poskytnuté v tomto roce na zdravotní péči. Z uvedené částky připadá na komplexní lázeňskou péči 170 115 000 Kč, tedy 95 procent, na příspěvkovou lázeňskou péči připadá 7 300 000 Kč, tedy 5 procent. Průměrná částka na 1 pojištěnce u komplexní lázeňské léčby činí 27 283,- Kč (28 dnů, 1000 Kč/den/ klient) u příspěvkové 10 258,- Kč na 1 pojištěnce (21 dnů, 500 Kč/ den/ klient. U komplexní lázeňské léčby při délce pobytu cca 28 dnů činí úhrada za ubytování, stravování a léčení na osobu a den cca 1 000,- Kč. U příspěvkové lázeňské léčby při délce pobytu cca 21 dnů činí úhrada za léčení cca 500 ,-Kč V roce 2011 absolvovalo lázeňskou léčbu 7 729 našich pojištěnců, z tohoto počtu absolvovalo komplexní léčbu 6 844 našich klientů a příspěvkovou léčbu 885 klientů naší pojišťovny. Celkově je to 1,3 procenta našich pojištěnců. Smlouvy máme s těmito lázeňskými zařízeními v ČR: AquaKlim, s.r.o., Lázně Bechyně spol. s.r.o., Anenské slatinné lázně Bělohrad, LL Bohdaneč a.s., SLL Bludov, Lázně Darkov, a.s., Lázně Františkovy Lázně a.s., Františkovy Lázně MONTI,s.p.a., Lázně Hodonín, Lázně Jáchymov a.s., SLL Janské lázně s.p., Priesnitzovy LL a.s.Jeseník, SLL Karlova Studánka, Bohemia a.s. Karlovy Vary, Thermal-F, a.s. Karlovy Vary, Imperial K. Vary,a.s., Lázně III - VESO, s.r.o. K. Vary, nemocnice Na Homolce-LL Mánes Karlovy vary, Wellness centrum Konstantinovy Lázně a.s., Lázně Kostelec u Zlína, Lázně Kundratice, DLL. Lázně Kynžvart, Lapod s.r.o., Lázně Libverda a.s., Lázně D.Lipová, Schroth, Velké Losiny, a.s., Anna Kneblová- Viola Luhačovice, Inter Znojemia group, a.s. Niva Luhačovice- Pozlovice, Sanatorium Miramare s.r.o. Luhačovice, Lázně Luhačovice a.s., LL Mariánské Lázně a.s., LS Royal Mariánské Lázně ,a.s., Sanatorium Mšené a.s., Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves,s.r.o., MUDr. Josef Peták, Lázně Poděbrady a.s., Lázně Felicitas s.r.o. Poděbrady, Lázně Slatinice, a.s., Lázně Teplice n/Bečvou a.s, Lázně Teplice v Čechách a.s., Temparano,a.s., Nemocnice na Bulovce Slatinné lázně Toušeň, Lázně Aurora,a.s. Třeboň, Bertiny Lázně Třeboń, Lázně Velichovky a.s., VLRZ Praha ( VLÚ Františkovy Lázně, VLÚ Jeseník, VLÚ Karlovy Vary, VLÚ Mariánské Lázně, VLÚ Teplice, Lázně Hotel Vráž s. r. o. V zahraničí máme smlouvy se slovenskými lázněmi: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Momentálně eviduje naše pojišťovna přes 600 000 pojištěnců.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí

Výšku prostředků, vyhrazenou VZP na léčebnou lázeňskou péči v roce 2012 jsme nezískali, víme jen, že, citujeme: „v lázeňské péči hradíme všechny předepsané a schválené návrhy. Částka, která bude vydána za letošek bude známá až v prvním čtvrtletí roku 2013“. V roce 2011 byly průměrné náklady VZP na komplexní péči na 1 odléčeného dospělého pojištěnce 26 986 Kč, průměrné náklady na příspěvkovou péči byly 10 326 Kč. V roce 2011 VZP vynaložila celkem na lázeňskou péči 1 719 902 636 Kč, na komplexní lázeňskou péči 1 611 829 037, na příspěvkovou lázeňskou péči 108 073 599 Kč, po celý rok 2011 byly uzavřeny "Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče“ s 51 lázeňskými zařízeními. Tato lázeňská zařízení se nacházejí ve 30-ti lázeňských místech ČR: Lázně Bechyně, s.r.o.; Anenské slatinné lázně, a.s. Lázně Bělohrad; Státní léčebné lázně Bludov, s.p.; Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.; Lázně Darkov, a.s.; Lázně Dolní Lipová - Schroth, s.r.o. Lipová-lázně; Lázně Františkovy Lázně,a.s.; MONTI SPA,a.s.-lázeňské sanatorium, Františkovy Lázně; CPI Hotels, a.s., Fortuna lázeňský dům Praha, Františkovy Lázně; Vojenská lázeňská léčebna, Františkovy Lázně; Temperano, a.s. - Lázeňský ústav Luna, Františkovy Lázně; Lázně Hodonín; Léčebné lázně Jáchymov, a.s.; Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.; Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Jeseník; Vojenská lázeňská léčebna, Jeseník; Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p; Alžbětiny Lázně, a.s., Karlovy Vary; Bohemia lázně, a.s., Karlovy Vary; Imperial Karlovy Vary, a.s. - léčebna Imperial; - léčebna Sanssouci; - léčebna Švýcarský dvůr; Nem. Na Homolce - LL MÁNES, Karlovy Vary; Lázně III - VESO, s.r.o., Karlovy Vary; Thermal – F, a.s., Karlovy Vary; Temperano, a.s. - Lázeňský ústav Tosca, Karlovy Vary; Vojenská lázeňská léčebna, Karlovy Vary; AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice; Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s; Lázně Kundratice, a.s.; Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart; Lázně Libverda, a.s.; Lázně Luhačovice, a.s.; Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., Luhačovice; Inter Znojemia Group, a.s., Luhačovice-Pozlovice; Temperano, a.s. - Lázeňský ústav Hubert, Luhačovice-Pozlovice; Léčebné lázně, a.s., Mariánské Lázně; Lázeňské sanatorium ROYAL, a.s., Mariánské Lázně; Temperano, a.s. - Lázeňský ústav Mercur, Mariánské Lázně; Lázně Mšené, a.s., Mšené - lázně; Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. ; Lázně Poděbrady, a.s. (vč. DL Dr. L. Filipa); Lázně Slatinice, a.s., Slatinice u Olomouce; Lázně Teplice nad Bečvou, a.s.; Lázně Teplice v Čechách, a.s.; Vojenská lázeňská léčebna, Teplice v Čechách; FN Na Bulovce - Slatinné lázně Toušeň; Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.; Lázně Aurora, s.r.o., Třeboň; Lázně Velichovky, a.s.; Lázně Velké Losiny, s.r.o.; Lázně Hotel Vráž, s.r.o., V zahraničí má VZP uzavřeny dohody o spolupráci v oblasti lázeňské péče, a to s 10 slovenskými lázeňskými zařízeními: Kúpele Nový Smokovec, a. s.; Bardejovské kúpele a. s.; Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské kúpele; Kúpele Dudince a. s.; Kúpele Vyšné Ružbachy  a. s.; Liečebné termálne kúpele a. s., Sklené Teplice; Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s.; Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s. - Smrdáky; Slovenské liečebné kúpele Trenčianské Teplice a. s. a Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice a. s. V roce 2011 bylo celkem odléčených 64 763 pacientů, z toho 54 444 na komplexní lázeňskou péči a 10 319 na příspěvkovou. VZP má nyní cca 6 200 000 klientů.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Bc. Petr Kvapil
asistent ředitelky ZPŠ

V roce 2012 plánujeme vydat na léčebnou lázeňskou péči svých klientů 37,5 mil. Kč, což je asi 1,4 procenta z celkových nákladů na péči. Přibližně 96 procent uvedených prostředků je plánováno pro komplexní lázeňskou péči, zbytek pro příspěvkovou lázeňskou péči. Průměrné náklady se v prvním případě pohybují kolem 28 tis. Kč (asi 1000 Kč/den/klient), ve druhém případě 10 tis. Kč (asi 500 Kč/den/klient). Naše zdravotní pojišťovna spolupracuje se všemi lázeňskými zaízeními v ČR, lázně v zahraničí nevyužíváme. Aktuální počet našich pojištěnců je 136 800.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Mgr. Hana Kadečková
tisková mluvčí

Podle plánu by měla naee zdravotní pojišťovna v letošním roce vydat na lázeňskou péči pro naše klienty téměř 399 miliónů korun. To jsou necelá 2 procenta z celkové částky. Průměrná cena na komplexní lázeňskou péči (pojišťovna hradí ubytování, stravování a léčení) činila v roce 2011 cca 27 000 Kč, průměrná délka pobytu byla 25,3 dne. Průměr na 1 ošetřovací den a jednoho klienta činil 1 065 Kč. Průměrná cena na příspěvkovou lázeňskou péči (pojišťovna hradí pouze léčení) činila v roce 2011 cca 10 500 Kč. Průměrná délka pobytu dosáhla 21 dne a průměr na 1 ošetřovací den a jednoho pacienta byl 494 Kč. Ročně absolvuje lázeňskou péči cca 16 000 klientů ZP MV ČR, tedy cca 1,3 % klientů ZP MV ČR. Smlouvu máme uzavřenou s 51 lázeňskými zařízeními a 3 ozdravovnami. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení- VOLAREZA; VLL Františkovy Lázně; VLL Jeseník; VLL Karlovy Vary; VLL Teplice; Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.; Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.; Lázeňský léčebný dům Praha – Luhačovice; Lázně Aurora, s.r.o. Třeboň; Lázně Slatinice a.s.; Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o.; ELWA SPA, s.r.o. Karlovy Vary; Inter Znojemia grou-p a.s. LD Niva – Luhačovice; Teplice v Čechách a.s.; Lázně Libverda a.s.; Lázně Mšené a.s.; Lázně Poděbrady a.s. - Léčebna Dr. L. Filipa – děti; Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník; Bohemia - lázně a.s. Karlovy Vary; Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.; Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.; Léčebné lázně Jáchymov a.s.; Schroth, spol. s r.o. Lázně Dolní Lipová; Lázně Luhačovice a.s.; Lázně Bělohrad a. s.; Lázně Velichovky, a.s.; Lázně Bechyně s.r.o.; Lázně Kundratice a.s.; Lázně Františkovy lázně a.s.; Léčebné lázně Bohdaneč a.s.; Lázně Hodonín; Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves; TEMPARANO a.s.-LÚ Tosca Karlova Vary; TEMPARANO a.s.-LÚ Mercur Mariánské Lázně; TEMPARANO a.s.-LÚ Luna Františkovy Lázně; TEMPARANO a.s.-LÚ Hubert Luhačovice-Pozlovice; Lázeňské sanatorium ROYAL Mariánské lázně a.s.; Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.; Lázně Velké Losiny, s. r. o.; LL Luhačovice – Sanatorium Miramare, s.r.o.; Lázně Darkov a.s.; Lázeňská léčebna Mánes Karlovy Vary; Slatinné lázně Toušeň; Teplice nad Bečvou a.s.; Lázně FELICITAS s.r.o. - Hotel Orfeus Poděbrady; Státní léčebné lázně Bludov s.p.; Lázně Hotel Vráž, s. r. o.; MONTI SPA Františkovy Lázně; AquaKlim, s.r.o. – Sanatoria Klimkovice; Lázně Jupiter Bechyně s. r. o.; Imperiál Karlovy Vary a. s.; Smluvními partnery ve Slovenské republice pro poskytování lázeňské péče pojištěncům ZP MV ČR jsou: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.; Turčianske Teplice a. s.; Kúpele Lučivná, a. s.; Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO; Bardejovské kúpele, a. s.; Kúpele Nový Smokovec a. s.; Rajecke Teplice a. s.; Kúpele Lúčky a. s.; Z celkového počtu 16 280 pojištěnců ZP MV ČR, kteří se v loňském roce léčili v lázních, bylo 139 pojištěnců léčeno v lázních na Slovensku. To je 0,86 procenta. Nejvíce, celkem 101 z nich, se léčilo v SLK Piešťany a.s. (nemoci pohybového ústrojí a nemoci kožní), 24 pojištěnců pak v lázních Kúpele Nový Smokovec a.s. (nemoci dýchacího ústrojí). V současné době má ZP MV ČR asi 1 190 000 klientů.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ing. Elena Mazurová
tisková mluvčí ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) plánuje v roce 2012 vydat na jednoho pojištěnce a komplexní lázeňskou léčbu finanční částku mírně navýšenou oproti roku 2011. U příspěvkové lázeňské péče počítáme s pětiprocentním růstem oproti roku 2011. Náklady na lázeňskou péči v roce 2011 podle údajů ve Výroční zprávě ČPZP činily 207 881 tis. Kč, z toho komplexní lázeňská péče činila 193 912 tis. Kč. Průměrná částka na proceduru nebo den je hodně zavádějící údaj, protože lázeňská péče se rozpadá do několika indikačních skupin a ty do jednotlivých indikací. Každá tato varianta může mít jinou délku léčby a jinou skladbu procedur. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce dosáhly v roce 2011 částky 27 213 Kč. Při stanovování výdajů na rok 2012 ČPZP předpokládala odléčení přibližně stejného počtu pojištěnců jako v roce 2011. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu připravovanou změnu indikačního seznamu, která zřejmě bude mít dopad na počty klientů v jednotlivých indikacích. Také musíme konstatovat, že v současné době zaznamenáváme o něco nižší počty návrhů doručených do ČPZP k posouzení proti roku 2011. Seznam smluvních partnerů je k dispozici na našich webových stránkách www. cpzp.cz. Celkem je to v ČR 33 míst. Smluvně máme zajištěny všechny odléčené indikace. Bechyně;Bělohrad, a.s.; Bludov, s. p.; Bohdaneč, a.s.; Darkov, a.s., Karviná; Františkovy Lázně, a.s.; Hodonín; Jáchymov, a.s.; Janské Lázně, s.p.; Jeseník, a.s.; Karlova Studánka, s.p.; Karlovy Vary; Karviná; Klimkovice, a.s.; Konstantinovy Lázně; Kostelec u Zlína, spol.s.r.o.; Kundratice; Kynžvart; Libverda, a.s.; Lázně Dolní Lipová, s.r.o.; Luhačovice; Mariánské lázně; Mšené; Ostrožská Nová Ves, s.r.o.; Poděbrady, a.s.; Slatinice; Teplice nad Bečvou, a.s.; Teplice v Čechách; Toušeň; Třeboň, s.r.o.; Velichovky, a.s.; Velké Losiny, a. s.; Vráž; ČPZP má uzavřeny smlouvy i s lázněmi na Slovensku, nicméně například v loňském roce byly některé smlouvy ukončeny. Na Slovensko vysíláme klienty pouze v případech, kdy adekvátní léčbu nejsou schopny poskytnout lázeňské domy v České republice, ale naši smluvní partneři na Slovensku ano (Kúpele Smrdáky, Kúpele Nový Smokovec). V roce 2011 ČPZP uhradila náklady na lázeňskou péči více než 7,6 tis. pojištěncům. Celkový počet pojištěnců ČPZP je 737 tisíc.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Ing. Zuzana Dosoudilová
Public Relations

V letošním roce předpokládáme náklady na lázeňskou léčbu ve výši cca 78 500 000 Kč. Průměrná cena pobytu jednoho pacienta v lázních se pohybuje mezi 20 a 30 tisíci korun. Průměrná částka na jednoho klienta na den je asi 1 000 Kč. V letošním roce absolvuje lázeňskou léčbu 4 000-4 500 našich pojištěnců je to zhruba 1% našich klientů. Máme uzavřenou smlouvou s většinou lázeňských zařízení na území ČR: Anenské slatinné lázně a.s.; Lázně Bechyně s.r.o.; Státní léčebné lázně Bludov s.p.; Léčebné lázně Bohdaneč a.s.; Lázně Darkov a.s.; Lázně Františkovy Lázně; Lázně Hodonín; Léčebné lázně Jáchymov a.s.; Státní léčebné lázně s.p.; Priessnitzovy léčebné lázně a.s.; Vojenská lázeňská léčebna Jeseník; Státní léčebné lázně s.p., Karlova Studánka; Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary; Lázně BOHEMIA a.s. Karlovy Vary; Lázně ELWA SPA s.r.o. Karlovy Vary; Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary; Lázně III - VESO s.r.o. Karlovy Vary; Sanatorium Klimkovice; Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.; Lázně Kundratice a.s.; Dětská lázeňská léčebna; Lázně Libverda a.s.; Lázně Luhačovice a.s.; Kneblová Anna – Viola, Luhačovice; Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.; Lázně Mšené a.s.; Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves s.r.o.; Lázně Poděbrady a.s.; Lázně FELICITAS s.r.o., Hotel ORFEUS, Poděbrady; Léčebna Dr. L. Filipa s.r.o., Poděbrady; Lázně Slatinice a.s.; Lázně Teplice nad Bečvou a.s.; Lázně Teplice v Čechách a.s.; Lázeňská léčebna Toušeň; Lázně AURORA s.r.o., Třeboň; Bertiny lázně Třeboň s.r.o.; Lázně Velichovky a.s.; Lázně Hotel Vráž s.r.o.,; Máme smlouvu i s lázněmi na Slovensku: Slovenské liečebné kúpele PIEŠŤANY a.s.; Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Bardejovské Kúpele a.s.; Kúpele Trenčianske Teplice a.s.; V roce 2011 absolvovalo lázeňskou péči 4019 klientů ZP METAL-ALIANCE. ZP METAL-ALIANCE měla k 1.1.2012 celkem 430 055 klientů.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist