Reklama
Rehabilitace - autor: Marta Csontosová

Rehabilitace

Rehabilitace v našich lázních patří ke špičkovým rehabilitacím na světě. Rehabilitační služby a wellness procedury se vzájemně netlučou.

Nabídněme světu rehabilitaci

Když nedávno sdělovala v televizi Češka žijící v USA, že si zaplatila ve své staré vlasti výměnu kyčelního kloubu, znělo to divně. Copak ve Spojených státech neumějí vyměnit starý kloub za nový? „Samozřejmě, že umějí“, zaznělo v její odpovědi, ale není tam podle ní už tak dobrá pooperační péče ani rehabilitace. O tu se musí každý postarat sám (ona sama si dokonce musela doma zařídit vyndání stehů). O rehabilitaci v lázních tam nikdy samozřejmě ani neslyšeli. Proč více neprezentujeme naše lázně ve světě jako úžasnou rehabilitaci? Vždyť podle tvrzení odborníků právě české a slovenské lázně nabízejí mimořádně kvalitní rehabilitaci. Tak proč k nám nejezdí celý svět? To byla v nadsázce podstata otázky, kterou jsme adresovali několika představitelům našich lázní.

Dr. Eduard Bláha, generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a Lázní Luhačovice:

Jachymov patří v prezentaci rehabilitace ke špičkám. S ohledem na obecnou obavu ze záření a radonu to ani jinak nejde. Luhačovice zase skvěle cílí prezentaci na odbornou veřejnost.

Myslím, že lázeňství mezi důvody zdravotního incommingu do ČR jasně vede. Že se nedaří akvizice ze zmíněných zemí je dáno jak tamním nazíráním na "Spa", způsoby čerpání dovolené, mírou pochopení středoevropských principů lázeňství, systémem zdravotního pojištění, ale i koncentrací našich lázní na jiné trhy a nízkou prioritou pro tato území.

Dagmar Eflerová, marketingová specialistka Lázní Teplice v Čechách:

V případě západněji položených zemí či amerického kontinentu nevnímáme nižší znalost lázeňství jako problém, ale jako přirozený důsledek toho, že s přírodními zdroji s léčebným potenciálem nikde tolik nepracovali a nerozvíjeli lázeňskou léčbu tak, jak u nás ve střední Evropě.

Lázně Teplice v Čechách zdůrazňují v komunikaci na zahraničních trzích takřka výhradně léčebnou složku lázeňství, nikoliv wellness. Důvodem je samozřejmě vzdálenost, kterou stojí za to překonat za dlouhodobým pobytem, nikoliv na wellness víkend. Dalším důvodem je také to, že právě léčebný potenciál našich lázní díky termální vodě a létům zkušeností je jedinečnost a konkurenční výhoda vůči všem spa zařízením na západě. Léčebné pobyty jsou tedy pro zahraniční trh našim primárním produktem.

Oslovování zemí které nemají lázeňskou tradici a tudíž ani takový vztah k lázeňství, není v silách jedněch lázní a tak se orientujeme tam, kde je největší potenciál úspěchu. „Dobývat západ“ a ukazovat krásy i účinnost lázní v ČR je dle našeho názoru zejména věcí systematického rozvoje cestovního ruchu v ČR a tedy agentury Czech Tourism.

Síla Lázní Teplice v Čechách – pokud jde o rehabilitaci - je v první řadě v jedinečné termální vodě s ideálním složením k léčbě pohybového aparátu. Díky specializaci a zkušenostem jsme v léčbě úspěšní u 96,1 % lázeňských klientů.

MUDr. Zuzana Penjaková, lázeňský hotel Falkensteiner, Mariánské Lázně:

Lázeňská místa nejsou rozloženy po celém světě rovnoměrně. Třebaže se využitelné zdroje odedávna vyskytovaly na mnoha místech Země, zůstalo lázeňství převážně evropskou záležitostí. Nejstarší tradice lázeňství jsou v Evropě v Itálii, dále v Čechách a na Slovensku, v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, Polsku a Rusku. Evropské lázeňství se v minulosti se začalo vyvíjet především v první polovině minulého století a to v závislosti na celkovém stavu a vývoji společnosti v jednotlivých zemích. V anglo-saských zemích a v Americe nebylo lázeňství ani v minulosti příliš rozšířeno a postoj k němu byl stále zdrženlivý, neumějí lázně jednoduše využívat. Propagace našich lázní ve zmíněných zemích je zřejmě nedostatečná a jejich zkušenosti s naší léčbou tudíž mizivé.

Tradice českého lázeňství je neoddělitelnou součástí Evropského kulturního dědictví a díky vysoké kvalitě přírodních léčivých zdrojů si získala mimořádný věhlas i vážnost v evropském i světovém povědomí. Na území Čech a Slovenska vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku 15. století využívány k léčebným účelům.

Lázeňství je založené především na využívání přírodních léčivých zdrojů a léčebného klimatu s komplexním přístupem s doplněním přímé lékařské péče, zahrnující komplex léčení, ubytování i stravování. Tradice naší profesionální zdravotnické lázeňské péče je tím rehabilitačním a preventivním nadstandardem, který chybí v mnohých jiných zemích.

Jak se dnes prodlužuje průměrná délka života, projevuje se také nezbytnost udržet zdraví a tělesnou kondice, vylepšovat kvalitu života. Lidé „třetího věku“ mají zájem i dostatek prostředků, aby svoje zdraví vylepšili právě v lázních a toho je třeba využít.

MUDr. Pavel Knára, primář, Léčebné lázně Mariánské Lázně:

Lázeňství v sobě spojuje využití přírodních léčebných zdrojů, fyziatrii a léčebnou rehabilitaci. Lázně v současné době léčí "celého člověka".

S určitou nadsázkou můžeme říct, že Mariánské Lázně jsou lázněmi kysličníku uhličitého(CO2). CO2 využíváme v našich lázních ve třech formách: vodní uhličité koupele, suché plynové koupele, plynové injekce. CO2 totiž zlepšuje prokrvení orgánů a ve formě plynových injekcí také působí proti bolesti. Tím jsou dány i indikace našich lázní. Léčíme zde díky CO2 širokou škálu nemocí.

Pro hosty z USA, Velké Británie a severských zemí je naše středoevropské lázeňství naprosto neznámé. Hosté přijíždějí se zkreslenými představami o léčbě. Jako lázeňskou léčbu očekávají to, co znají z domova. Jejich představa lázeňství je kosmetika, kadeřník, plavání v bazénu či ještě lépe v moři, a z léčebných procedur uznávají pouze masáže.

Pokud jde o propagaci českých lázní ve světě, tak lázeňství má podle mne zcela prioritní místo ve zdravotní turistice ČR. V nedávné minulosti většinu našich lázeňských hostů v našich lázních tvořili senioři ze SRN, momentálně ale přijíždí stále více hostů z Ruska a post-sovětských zemí. Jsou to navíc hlavně mladší lidé, kteří lázeňskou léčbu berou jako prevenci a poststresovou rehabilitaci. Velmi často přijíždějí celé rodiny i s dětmi a zůstávají v naší péči delší dobu, obvykle dva týdny a déle. Je to dáno tím, že i v minulosti mělo naše lázeňství v těchto zemích vynikající pověst.

Aby se zdravotní turistika ještě více rozvíjela, bylo by dobře umožnit bezvízový styk těchto zemí s Českou republikou. To by vedlo k výraznému nárůstu hostů v rámci zdravotní turistiky v České republice, což je v zájmu nás všech.

Na další otázky nám odpověděla Iveta Jakoubková, specialistka na lázeňství z agentury CzechTourism. Propaguje podle Vás Czechtourism dostatečně české lázně jako lázně rehabilitační?

Propagaci českého medicínského lázeňství se agentura CzechTourism věnuje kontinuálně již od roku 2005, protože je jednou z nejpřitažlivějších oblastí, které charakterizují ČR v zahraničí. CzechTourism při propagaci lázeňaství obecně hovoří o základních možnostech léčení v ČR, tedy i o možnosti rehabilitace, indikacích, lázeňských místech.

 Kam jste přesně cílili propagaci rehabilitačního lázeňství v loňském roce a kam cílíte propagaci rehabilitačního lázeňství v letošním roce?

Obecná propagace českého medicínského lázeňství, zahrnujícího i rehabilitaci směřuje každoročně jak na hlavní zdrojové trhy, tak i řekněme trhy netradiční. V loňském roce jsme propagovali naše lázně v Německu, Rusku, Izraeli, arabském světě (SA, Dubaj), na Ukrajině, ve Francii, USA a Polsku. V letošním roce bude propagace probíhat zejména v Německu, Rusku, na Ukrajině a z arabských zemí SAE, Omán, Kuvajt. Nelze zapomínat ani na podporu lázeňského domácího cestovního ruchu. Reagujeme tak na stále rostoucí poptávku po  relaxačních a regeneračních krátkodobých pobytech. Takzvaný medicínský wellness je novou alternativou pro oslovování klientely.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist