Reklama
Rodí se medical geology - autor: doc. Dobroslava Jandová

„ Balneologie disponuje unikátními – lékaři často nedoceněnými - prostředky léčby

Rodí se medical geology

Přírodní minerální vody se využívaly již před 5.000 lety, přírodní zřídelní plyn byl popsán a využíván již před 300 lety, peloidy (organické látky vzniklé geomorfologickými pochody-například z mechu rašeliníku..) byly známy ve starověku již před 3 500 lety a o klimatu vhodném pro léčení se učenci zmiňovali již před 5 000 lety.

Prokazatelné účinky přírodních léčivých zdrojů využívají také „computeroví lidé“ a oceňují zejména spojení léčby a relaxace v příjemném prostředí. Jsou ochotni zaplatit časem i penězi protože tato kombinace jejich zdraví udržuje. Mladí vzdělaní klienti Jsou často většími zastánci lázeňské péče než lékaři. Jedna i druhá skupina si jistě ráda přešte něco o přírodních léčivých zdrojích tak, jak je pro nás zpracovala paní docentka Dobromila Jandová, přednostka Kliniky rehabilitace FN na pražských Vinohradech.

Dělení na čtyři skupiny přírodních léčivých zdrojů je u nás uznávané doposud a platná legislativa určuje balneologické podmínky jejich ochrany, způsoby čerpání a jímání, kontroly složení , vydatnost, stálost , skladování, určení způsobů podávání procedur v léčebném využití zevně nebo vnitřně a k inhalacím. U mnoha přírodních pramenů nebo klimatu neumíme ještě vysvětlit mechanizmus působení, doposud neobjasněné a nevysvětlitelné léčebné efekty klimatu a balneoterapie obecně může v budoucnu vysvětlit informační fyzika a kvantová medicína , nově vzniká obor Medical Geology, který zkoumá podloží na kterém žijeme ve vztahu k zdraví a nemocem.

Balneoterapie je samostatný klinický léčebný obor, je souhrnem léčebných postupů užívaných pod lékařským vedením v přírodních léčebných lázních, situovaných v místě výskytu přírodního léčivého zdroje.

Poslední století obohatilo lázeňskou medicínu o integraci s léčebnou rehabilitací a fyziatrií (aplikace fyzikálních energií na člověka – teplo, tlak, světlo, magnetizmus…), současná lázeňská medicína má vypracovaný systém postupně zvyšované zátěže (teplotou, tlakem, výškou hladiny vody ve vaně nebo střídáním tepelných podnětů, prodlužovanou dobou procedur, způsobem aplikace, frekvencí, u pitných kúr zvýšením množství pohárků a změnou teploty pramenů nebo kombinací různě teplých až horkých pramenů a dalších aplikací. Zvyšuje tak odolnost klientů - přes první aklimatizaci vede klienta od adaptaci na fyzikálně-chemické podněty přírodního léčivého zdroje k habituaci (reakcím na podněty na podstatně vyšší regulační úrovni). Lázeňská medicína specifickými účinky ( třeba u jodových vod ovlivněním štítné žlázy) a nespecifickými účinky tedy zvýšení odolnosti na stresory biologické (viry, bakterie, plísně..) na stresory fyzikální ( odolnost na chlad a meteorotropizmus jsou typickým příkladem) na stresory chemické ( potraviny, alergeny v ovzduší a jiné) a na psychické stresy je nesmírně pozitivním prvkem v léčbě a prevenci. Vědci udávají, že 90% funkcí v lidském organismu se děje nevědomě- mimovolně, a vlastně všechny vnitřní orgány „ se starají“, aby naše vědomá a uvědomělá činnost podávala vynikající výkon (mozek). Při funkčních poruchách (pokles imunity,nekvalitní funkce štítné žlázy..) a u nemocí (včetně úrazů, stavu po operacích nebo po zánětech, u vrozených vad..) můžeme ve zkratce říci, že lázeňská medicína plní funkci léčebné rehabilitace „nevědomých“ životně důležitých systémů:

 • Autonomního nervového systému - řízení funkcí srdce, krevního tlaku, dýchání, cévního systému, řízení metabolizmu, biorytmy
 • Centrálního nervového systému – složitých sebezáchovných a roduzáchovných funkcí, biorytmů, ale i reakcí psychiky a schopnosti učit se, pamatovat si…
 • Imunitního systému -při poklesu funkce je pokles odolnosti, u přemrštěných reakcí vzniká například alergie nebo vznik takzvaných autoimunních chorob
 • Endokrinního systému -regulace funkcí žláz ( slinivka, rozmnožovací žlázy, žlázy s vnitřní sekrecí jako jsou nadledvinky a štítní žláza…)
 • Nemocí pojiva a kůže (mimokloubní revmatizmus, psoriáza..)
 • Viscerálních ( vnitřních) orgánů: příjem potravy (například jícen, žaludek), zpracování ( dvanácterník, střeva, funkce  jater a žlučníku) , vylučovací systémy ( tlusté střevo,, urogenitální systém) atp.
 • Využití přírodních léčivých zdrojů k aplikaci zevně : koupele celkově ( klidová koupel, vířivé), nebo částečné, sprchy, střiky, polevy, oviny, cviky ve vodě (Hubbard tank) nebo hydrokinezioterapie v bazénu, bazénový chodník, peloidní koupele a jiné. Částečné procedury: poloviční nebo tříčtvrteční koupele, nožní a ruční, sedací koupele,oviny, rašelino- slatinné zábaly a jiné
 • Využití vnitřně – cílené ovlivnění funkcí viscerálních orgánů a sliznic : pitné kúry, kloktání, výplachy úst, inhalace, irrigace dásní, výplachy žaludku, enterocleaner, tampony
Přírodní léčivé minerální vody dělíme dle Vyhl. 423/2001 Sb. podle:
 • Teploty ( do 20°C studené, od 20°C termální) většina vod v ČR mezi 25-38°C, Vřídlo v K.Varech 72°C)
 • Mineralizace ze zákona nejméně 1g/l titr, Glauberovy prameny ve Františkových Lázních mají až nad 15g/l
 • pH kyselé pod 3,5pH, alkalické nad 8,5 pH (Velké Losiny 8,9)
 • Osmolality = hypoosmotické - př. Mar. Lázně zvyšují diurézu, hyperosmotické silně mineralizované „táhnou“ na sebe vodu ze sliznic a kůže, jsou zpravidla nevstřebatelné a proto jsou vhodné pro léčení zažívacího traktu. Přírodní léčivé minerální vody dělíme dále podle převažujícího kationtu nebo aniontu, radioaktivity, nebo obsahu vzácného prvku či zřídelního plynu
 • Uhličité vody s množstvím oxidu vyšším nad 1g/l – Poděbrady, Konstantinovy lázně, Mariánské lázně
 • Sirné - titrovatelné síry nad 2mg/l, např.Karlovy Vary, H2S – Velké Losiny, Slatinice, Kostelec u Zlína
 • Jódové s jodidy nad 5mg/l - Darkov, Hodonín, Klimkovice, Luhačovice,Lednice….
 • Radioaktivní s radioaktivitou nad l,5kBq/l způsobenou radonem ( Ra 222)- Jáchymov
 • Ostatní s mimořádným obsahem např. křemíku
 • Přírodní zřídelní plyn v ČR je oxid uhličitý, jímaný přímo z přírodního přirozeného vývěru plynu ( Mariin pramen v Mariánských lázních, Kostelní pramen ve Františkových lázních) nebo získaný separací z uhličitých vod ( př. Konstantinovy Lázně, Karlovy Vary) Je vhodný pro suché koupele celkové nebo částečné, provádějí se v samostatných objektech s řadou výhod aplikací
 • Peloidy dělíme na humolity a bahna – ta v ČR nejsou, pouze v SR např. Piešťany.. Humolity dělíme na: rašeliny mají 95-99% organických látek, slatiny 95-50%, slatinné zeminy mají 50-20% organických látek..) a podle probublávání minerální vodou: na sirné, vápenaté, sirno- železité: Bělohrad, Frant.Lázně, Mšené, Třeboň, Toušeň
 • Dle příměsi minerálních prvků – efekty léčby jsou dány i probublávajícími PMV (železo, síra, -Fr. Lázně, Bělohrad, vápník - Velichovky…)
 • Vodní peloidní koupel celková nebo částečná (např. V lázních Bělohrad, Bohdaneč) 32-42°C
 • Slatinný zábal celkový nebo částečný (Bechyně, Bělohrad, Bohdaneč, Františkovy Lázně, Kundratice, Mariánské Lázně,Mšené, Toušeň, Třeboň,Velichovky, Vráž u Písku)
 • Tampóny vaginální (gynekologie) nebo rektální např. u zánětů prostaty, ( Františkovy a Mariánské Lázně) teplota dle předpisu lékaře
 • Klimatické podmínky vhodné pro léčení –dle zákona 164/2001 Sb. a Vyhl. 423/2001 Sb. jsou stanoveny limity kvality ovzduší v přírodních klimatických léčebných lázních -nejedná se jen o limity prašnosti, počet hodin slunečního svitu, přípustný počet dní s mlhou v roce, ale i skladbu rostlin, keřů, stromů, vyloučení alergenů, vlivy anabatického proudění vzduchu, KLAI, negativní ionty aj.
 • Dráždivé faktory – souvisejí s nadmořskou výškou, krátkodobými silnými podněty (UV záření,místa prosluněná, provětrávání, zchlazovací komponenty,nízký tlak vodních par, bioaerosoly- silice, pryskyřice aj.
 • Šetřící faktory - stinná místa, ochrana před větry ale bez stagnace vzduchu, nepřítomnost alergenů,vzduch bez průmyslových zplodin, nepřítomnost domácí zvěře, aj.
 • Termický komplex: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu,rychlost proudění vzduchu,tepelné záření (IR),
 • fotoaktinický komplex : UV záření, viditelná složka světla, (vztah k chronobiologii), helioterapie( sluneční záření –komplex složek i IR), radioaktivita ovzduší,
 • Chemický vzdušný komplex - aerosoly, negat. ionty, lehké atmosférické ionty, prvky= geoatmochemie
 • Neurotropní komplex:elektromagnetizmus,tlak kPa, fronty, bouřky, fén, kosmické vlivy, vzdušná elektřina
Dnešní využití tradičních procedur kromě již výše uvedených procedur spočívá
 • V otužování chladnou vodou: sprchování, chození bosky v trávě v ranní rose - eventuálně ve sněhu, končetinové koupele prováděné doma, obklady, oviny, zábaly celkové i částečné
 • Použití střídavých podnětů: skotské střiky, skotské sprchování, střídavé koupele končetin, Priessnitzův zábal, Priessnitzovy 1 – a 2-fázové polokoupele ( vynikající u poruch autonomního nervového systému)
 • Teplé koupele samostatně - celkové nebo částečné koupele doma klidové nebo perličkové, končetinové koupele, malá nožní vířivka….se solí K.Varů, Darkova..
 • použití tepelných procedur pomocí termosáčků, soluxu, zábalů,
 • Aplikace UV záření ( HS, solária, zahradní solária..)
 • inhalace, pitné kůry (Vincentka), kloktání, výplachy úst, nosu,
 • Saunování,
 • použití chladu lokálně či celkově jako CCHT celotělová chladová terapie= kryokomory, komplexní Priessnitzovy nebo Kneippovy kúry včetně pitné kúry, pití čajů, diet, bylin,zábalů
Komplexní lázeňská léčba (KLL) –zdravotní pojišťovny hradí léčbu, ubytování i stravování - má dle MZČR Vyhl. 58/1997Sb. přesně stanovené: Indikace a kontraindikace, nástup do 3.měs. , jsou i přímé překlady z akutních lůžek dále KLL určuje:

Vhodný PLZ pro danou indikaci (dg, nemoc, fázi onemocnění, stav, sekundární prevenci), místo výskytu příslušného PLZ, podmínky přijetí pro KLL, dobu léčby od 21 dní, výjimečně povolí až -49 dní, určuje počet možného opakování KLL na stejnou nemoc

Příspěvková lázeňská léčba - zdravotní pojišťovny hradí pouze léčení dané indikace – doba léčby jednotně 21 dní , Ubytování a stravu si hradí klient sám, vhodný PLZ a doporučené místo je dáno Vyhl. 58/1997, Indikační seznam pro dospělé, děti a dorost: klient si vybere z uvedených pro něj vhodných lázní, návrh platí 6 měsíců od data vystavení lékařem ( po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny)

Česká lázeňská medicína vedle používání PLZ plně integrovala před 50-60 lety kompletně obor RFM = fyzikální léčbu (elektroléčbu, ultrazvuk,fototerapii, magnetoterapii, parafinové zábaly, fango a jiné) a podle indikací procedury léčebné rehabilitace například individuální léčebnou tělesnou výchovu (LTV) včetně metod na neurofyziologickém podkladě (dle Vojty, Jandy, senzomotorickou stimulaci =SMS, Kabat či Bobath koncept, spirální metodu a další).

Lázeňská medicína integrovala i nové léčebné směry a procedury i nehrazené zdravotními pojišťovnami: například
 • Nordic walking
 • Akupunkturu
 • Antiobezitologické programy
 • Antianging programy
Současné možnosti lázeňské medicíny
 • U samoplátců: praktikovat primární prevenci
 • Vyšetřit včasně poruchy funkcí (autonomní nervový systém, blokády, svalové dysbalance, dysfunkce viscerálních orgánů) a léčit tyto stavy přírodními PLZ
 • odhalit psychosomatické souvislosti potíží a edukovat klienty v adekvátní léčbě
 • objektivizovat dekondici najít a regulovat poruchy hormonálně-humorální a imunitní a edukovat klienty v dietě, režimových opatřeních, NW
U klientů zdravotních pojišťoven ( ale i samoplátců)
 • Doléčení a sekundární prevenci po akutní nemoci, po traumatu, po operaci, u vrozených vad - dle Indikace
 • Stabilizovat a protiprogresivně působit u chronických nemocí například revmatizmu, Crohnovy nemoci, DM, astma bronchiale, vybraných nefrourologických nemocí, určitých chorob gynekologických,neuromuskulární ch degenerativních chorob- dle Indikačního Seznamu Vyhl.58/1997 Sb. MZ ČR
 • Léčba poruch a onemocnění hormonálně-humorálních a imunitních (hyperergní stavy = alergie, hypofunkci = deficit imunity, hyperfunkce nebo hypofunkce štítní žlázy a jiné)

V Jáchymově prim. Dr. Hana Hornátová a kol. 2001-3 prokázali významný pokles orosomukoidu (marker aktivity revmatizmu) po lázeňské léčbě a vzestup nadledvinkových hormonů, stav přetrvával 6-12 měsíců po ukončení léčby

V Priessnitzových lázních v Jeseníku 2004-5 prokázali u žen po operaci štítnice po léčbě vzestup neurosteroidu hormonu z CNS ( hypothalamu) a pokles stresového hormonu kortizolu, pozitivní vzestup i u osob s psychiatrickou diagnózou -zřejmě se uplatnila inhalace aerosolu s lithiem

Přírodovědecká Fakulta UK v Praze kol.prof.ing. Gruntoráda Dr.Sc. a kolektiv RNDr. Břetislava Krčmáře ,CSc. prokázali v místě vývěrů přírodního léčivého zdroje a nad místy tektonických zlomů v lázních výnos částic v neodfiltrovatelné podobě ( vlnová forma existence částic, v.s.tekutá plasma), viz heslo atmogeochemie ( biogenní prvky Mg,Ca. K,Na F,Br, Li- Jeseník, psychiatrické indikace…)

RNDr. Vylita a kol. Referenčních laboratoří PLZ prokázali přítomnost slabé radioaktivity v místech vývěrů / přírodních minerálních vod (přítomnost radonu, působení slabého dle Arndt- Schultzeho zákona jako informační podnět pro centrální nervovou soustavu)

Mercurimetrie – RNDr. Goliáš, RNDr. Vilhelm Přírodovědecká fakulta UK v Praze – čistota ovzduší, KLAI (koncentrace lehkých atmosfér.iontů 1)

Fyzikální podněty = energie: teplo, elektřina, magnetizmus, kinetická, mechanická ( i zvuk), fotony= světlo, gravitace- mají stejnou hodnotu signální funkce pro buňky člověka jako : hormony, léky,stopové prvky aj. a to jak na membránách buněčných ( receptory, protonové pumpy…) tak intracelulárně na cytoskelet (molekulární motory) i organely mitochondrie apod. U fyzikálních a ostatních informačních podnětů je rozhodující nejen přítomnost dané látky (hormonu, energie, stopového prvku…) ale také nepřítomnost =neexistence= chybění, či změněné poměry mezi látkami – mezi ionty… (například poměr Ca/Mg, K/Stroncium, Se/Zn, Fe/Cu, …. Atp.) Přímý dopad – přímá signální funkce je známa u molekuly plynu oxidů –NO, u –CO2 a sulfanu =H2S sirovodíku.

Nově 2010 dle prof. Dr. Starky z Endokrinologického ústavu Praha- se v případě sirovodíku jedná o nový neurohormon a podle pilotních studií bude cestou ovlivnění CNS významným lékem u Alzheimerovy nemoci, Parkinsoniků apod. Objev nanotubulů s přenosem biofotonů rychlostí 600m/sec v centrálním nervovém systému (v mozku) patrně vysvětlí v budoucnu i další efekty lázeňské léčby, které doposud neumíme změřit, odborně pojmenovat a prokázat metodami evidence-based-mediciny

doc. Dobromila Jandová přednostka Rehabilitační kliniky FN na Královských Vinohradech v Praze

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist