Reklama
Sázka na tradici - autor: Marta Csontosová

Začátek každého století dal zatím Mariánským Lázním impuls síly a krásy

Sázka na tradici

Mariánské Lázně vlastně proslavil svými jedenácti lázeňskými letními pobyty anglický král Edward VII. Přijížděl na přelomu 19. a v prvních letech století 20. inkognito, ale všichni o jeho přítomnosti věděli. Vědělo se i to, že právě v Mariánkách se scházel s mocnáři okolních zemí a dělal velkou politiku. Lázně na náklonnost anglického krále nezapomínají. Jsou také tak královsky vznešené. Také tak královsky ctí tradice.

Věřte, že stačí i jeden jediný den a Mariánské Lázně vám pomohou zapomenout na každodenní upachtěnost a ustaranost všedního dne. Projít se po kolonádě s ještě teplou oplatkou, poslechnout zpívající fontánu a nevěřícně se rozhlédnout po parku lemovaného půvabnými lázeňskými domy a hotely. Tak nádhernou polohu, jakou mají Mariánské Lázně, snad nemá žádné jiné město. Citlivá a promyšlená proměna, kterou lázeňské město dvě stě let prochází, stojí za povšimnutí.

Pestrost léčebných pramenů

I když jsou Mariánské Lázně velkým lákadlem pro elegantní pobyty, léčebné indikace zdejších pramenů jsou na rozdíl od jiných lázní, značně pestré. Léčí se tu jak nemoci ledvin a močových cest, tak nemoci dýchacích cest, ženská onemocnění, choroby metabolické, nervové, doléčování po onkologických operacích, gynekologická onemocnění a také onemocnění pohybového aparátu. Na poměrně malé ploše města vyvěrá několik desítek pramenů, v širším okolí jsou další desítky vývěrů kyselek. Voda je to studená a velmi chutná. Nevím, který z pramenů je nejléčivější. Je ale možné, že právě známý Rudolfův pramen? Léčivou minerální vodu jinak lze pít bez rizika, a to až do jednoho litru denně. Víc se nedoporučuje. Na návštěvníka, který nebyl v Mariánských Lázních v posledních deseti letech, čeká na staré barokní kolonádě překvapení. Tři sta metrů dlouhá kolonáda z roku 1898 už přirozeně nespojuje Křížový a Karolínin pramen. Všechny prameny jsou totiž soustředěny do jednoho místa, do místa původně určenému pouze Křížovému prameni. Hezky oblečení a dobře vykoupaní hosté se tady stále procházejí s klasickým kalíškem léčivé vody v ruce, nebo zajdou na skvělé kafíčko v některé z mnoha malých kavárniček a… poslouchají Zpívající fontánu.

Mariánské Lázně začátku 19. století

Kdo vlastně lázně objevil?

- Prvním lékařem, který si vážně všímal začátkem 19. století bublajících pramenů a právě na místě dnešního Křížového pramene postavil i první "léčebnu," byl Jan Josef Nehr. Zaměstnával ho klášter v nedaleké Teplé a zdejší opat vlastně svému lékaři přikázal začít pečovat o prameny, sloužící obyvatelům zdejších vesnic. Žádné Mariánské Lázně tehdy ještě neexistovaly. Dostaly jméno až později podle Mariina pramene. Tak totiž zdejší obyvatelé nazývali pramen kyselky v nedaleké obci Hamrníky. Ještě hodně let se na listovní zásilky psalo: Mariánské Lázně u Ušovic.

Mariánské Lázně počátkem 20. století

Byla to úspěšná sezóna, kaňkou na vývoji je opětovný pokles domácí klientely. ve srovnání s rokem 2004 je to pokles o 15 procent. Chybějící tuzemskou klientelu jsme dokázali nahradit především klientelou z rusky mluvících zemí. Je naším štěstím, že se nám takto povedlo diverzifikovat trhy. Německý trh, který je u nás dominantní, trpí totiž stejnými neduhy, jakými trpí německé hospodářství. To je problém, s nímž se potýkáme již léta.

Jakou proměnou procházejí lázně začátkem 21. století?

- O historii se píše lépe, než o přítomnosti. Mnohé z toho, co děláme dnes, může budoucnost odsoudit. Ale i opačně, může naše činy ocenit víc, než si dnes myslíme. Docela alibisticky jsme o odpovědi na aktuální otázky týkající se aktuálního zásadního dění v lázních požádali Ing. Lea Novobilského, generálního ředitele Léčebných lázní Mariánské Lázně.

Jaký byl pro lázně rok 2005?

- Byla to úspěšná sezóna, kaňkou na vývoji je opětovný pokles domácí klientely. ve srovnání s rokem 2004 je to pokles o 15 procent. Chybějící tuzemskou klientelu jsme dokázali nahradit především klientelou z rusky mluvících zemí. Je naším štěstím, že se nám takto povedlo diverzifikovat trhy. Německý trh, který je u nás dominantní, trpí totiž stejnými neduhy, jakými trpí německé hospodářství. To je problém, s nímž se potýkáme již léta.

Taková diverzifikace ale nepřichází sama...

- Základem jsou investice do ubytovacích kapacit našich lázeňských domů. Investujeme také do balneoprovozů, kromě klasických léčebných procedur zavádíme nové, moderní wellness procedury, sportovní a pohybové aktivity. Velký dluh stále cítíme v oblasti školení a tréninku pracovníků. Právě na tuto oblast se budeme zaměřovat v roce 2006. Naši pracovníci musejí být lépe vybaveni jak jazykově tak i odborně. Musejí to být profesionálové, kteří budou k našim klientům přistupovat jako k individualitám. Trend už jednoznačně dokázal, že naše lázně jsou především komerčními lázněmi a my musíme dbát na to, aby se hosté vraceli. Špičkové lázeňství - a takové my musíme nabízet - se vyznačuje vysokými cenami, srovnatelnými (nebo i vyššími) jak jsou v sousedním Německu. Lákání hostů na nízké ceny není naší strategií.

Zdá se, že stavíte na devizi tradice...

- Určitě. Jsme lázně, které svoji budoucnost staví na tradici, na zkušenosti a erudici našich lékařů. I když zaznívají hlasy varující před lpěním na tradici a nabádající k většímu příklonu na stranu wellness, věříme věhlasu mariánsko-lázeňské tradici. Nebráníme se technickým novinkám a zavádění nových procedur. Momentálně je ten poměr takový, že 60 procent představují klasické procedury a zbytek jsou takzvané wellness procedury. Také chceme, aby si naši hosté u nás neléčili jenom tělo ale i duši a odcházeli od nás po třech týdnech v celkově dobré kondici.

Prochází změnou skladba vašich klientů, pokud jde o nemoci?

- Převážnou část našich klientů tvoří lidé s problémy pohybového ústrojí. Máme všechny možné programy léčebně-zdravotní, tak pohybové. Děláme také preventivní programy pro lidi, kteří ještě problémy s pohybovým ústrojím netrpí, ale chtějí tomu aktivně předcházet. Právě v prevenci je budoucnost lázní. Lidé žijí déle a ten delší život si chtějí užít, ne ho prostonat. V dobré kondici ale mohou zůstat lidi déle jen tehdy, když zůstanou v pohybu. Já s oblibou říkám, že se v bibli zapomnělo na 11. přikázání: budeš se hýbat. Nikdy nebylo slovo pohyb tak aktuální jak je tomu dnes. Vždyť naši prapředkové se dožívali třiceti-čtyřiceti let. Dnes je to často trojnásobek. Kvalitní pohyb, cílený na všechny partie těla je velmi důležitý.

Ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou Karlovy univerzity právě vaše lázně vychovávají odborný lázeňský personál...

- Vychováváme fyzioterapeuty a střední zdravotnický personál. Naši lékaři se aktivně účastní této práce a tím jsou i nuceni udržovat si vysokou úroveň odborných znalostí. Navíc v rámci skupiny Danubius Hotels Group spolupracují naši lékaři se slovenskými, maďarskými ale i německými lékaři.

Odpustíte mi nevědomost. V čem vlastně spočívá výjimečnost léčivé vody v Mariánských Lázních?

- Výjimečnost léčivých vod v Mariánských Lázních je právě v tom, že tady vyvěrá přes čtyřicet léčivých pramenů a chemické složení je velmi různé. Například v Karlových Varech je složení vody léčivých pramenů stejné, jen teplota je různá. Kdežto u nás je každý pramen jiný.

Čím to je?

- Je to otázka hornin, kterými voda prostupuje a jejim proplyňováním. Mariánsko-lázeňské vrty jsou mělce jímané, kdežto v Karlových Varech je vrt hluboký až 1,5 kilometru. Díky tomu různému chemickému složení můžeme pít vodu Křížového pramene při zažívacích potížích, vodu z Rudolfova pramene při urologických potížích a vodu z Lesního pramene inhalovat při nemocích dýchacích cest. Prameny mají při vývěru asi 8° C a my musíme pak vodu sofistikovaně ohřívat - aby nám předčasně nevyprchal kysličník uhličitý.

Viděla jsem, že už koncem listopadu byly uzavřeny Centrální lázně...

- Začíná rekonstrukce Centrálních lázní (původní název Staré lázně, pak Ústřední Lázně), která by měla skončit v dubnu roku 2006. Obnovený lázeňský dům se bude chlubit čtyřmi hvězdičkami, nové budou balneoprovozy s nabídkou wellness procedur. Navíc přibude možnost koupání se v novém bazénu, a to v lázeňském domě Hvězda. Centrální lázně bude s Hvězdou spojovat prosklená zateplená chodba. Upustili jsme od záměru vybudovat před lázeňským domem za desítky milionů jakési samostatné moderní honosné wellness centrum. Právě popsaná rekonstrukce Centrálních lázní je dokladem naši úcty k tradici Mariánského lázeňství.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist