Reklama
Vastu - autor: Michaela Poláčková

Měli jste někdy pocit, že i když máte dome vše podle vašich představ, není to stále ono? Nebo toužíte žít a pracovat v prostředí, které vás bude těšit a inspirovat k tvořivé práci? Odpověď na otázku, jak vytvořit příjemný a pozitivní prostor ať už určený k bydlení nebo k práci dal účastníkům ajurvédského semináře renomovaný slovenský architekt Peter Doričko. Tématem semináře byla totiž indická nauka o architektuře Vastu šastra.

Vastu

Lidé odjakživa hledají návod na to, jak si zařídit dům, byt, aby se v něm cítili dobře. Jednou z cest které nám pomohou vytvořit příjemný domov či pracoviště je indická nauka Vastu šastra (vastu je slovo sanskrtského původu a znamená „příroda, okolí, životní prostředí“). Je to nejstarší holistická věda, zabývající se architekturou, vycházející ze starých učení, z védských textů o souznění člověka s přírodou. Zabývá se nejenom architekturou, designem a budováním prostředí v souladu s přírodními zákony, ale za prioritní pokládá už samotný výběr pozemku, na kterém má daný objekt stát. Dá se říci, že pokrývá všechny kroky spojené s jeho výstavbou. Vastu klade velký důraz na to, aby pozemek a dům, který na něm stojí, byly naplánovány v souladu s působením přírody a pokládá za nezbytné, aby byly správně nastaveny zejména následující vzájemné vztahy: působení pěti elementů - země, voda, oheň, vzduch a éter - působení slunce v podobě tepla a světla, vliv klimatických jevů jako je déšť a vítr, působení zemského elektromagnetického pole a v neposlední řadě i vliv jiných planet naší sluneční soustavy.

Poznatky vastu spočívají na pěti základních principech:

 • 1) učení o orientaci
 • 2) plánování půdorysu - mandala vastu puruša
 • 3) nauka o poměrech a mírách
 • 4) šest vzorců védské architektury
 • 5) charakter a estetická stránka budovy - čanda

Filozofie véd odvozuje pravidla každodenního života od kosmických zákonů a vztah člověka a vesmíru reprezentuje i dům, chrám nebo město. Tím, že si člověk vytvoří obytný prostor, postaví dům nebo obec, tak vlastně vytváří vesmír, který zahrnuje všechny aspekty, vlivy a živly velkého vesmíru. Živly spojují člověka s přírodou, zemí a vesmírem. Proto filozofie véd odvozuje pravidla každodenního života od kosmických zákonů. Povinností architektury je přenést tento kosmický řád nejdříve na zemský povrch, aby pak na jeho základě vytvořila životní a obytný prostor.Ve védské kultuře byla podle pěti živlů složena i lidská společnost ze sociálního hlediska a odpovídala přirozenému řádu, jenž je pozorovatelný všude ve vesmíru.

Starověká moudrost praví, že vastu je založeno na dvou silách: pozitivní a negativní, které jedna druhou na povrchu země neustále ovlivňují. Tyto síly se vyruší vždy, pokud je ve volném prostoru postavena jakákoli stavba. Tím vlastně dochází k jakémusi vyrovnání. Energie prostoru ovlivňuje lidi mnoha způsoby. Proto základním požadavkem na architekturu ve všech kulturách je vytvoření prostoru tak, aby jeho energie podporovala lidskou bytost při všech činnostech i ve chvílích odpočinku.

Ve skutečnosti architektura prostor nevytváří, ale přeměňuje část již existujícího prostoru v jasně definované místo. Tento specifický životní prostor, ohraničený zdmi, střechou a základy má vlastnosti, které se liší od těch, které má přírodní prostor v okolním prostředí. Ohraničením přidělujeme prostoru určitý tvar, orientaci, velikost a účel. Cílem vastu je přizpůsobit a upravit tyto vlastnosti podle potřeb lidí, kteří v uvedeném prostoru žijí a zároveň také nastolit rovnováhu s přírodními zákony.

Mandala vastu puruša

Vynikající a relativně velmi jednoduchou pomůckou, pro plánování a projektování jednotlivých místností v objektu je takzvaná mandala vastu puruša, která slouží také pro matematické kalkulace poměrů v daném objektu. Znázorňuje ducha prostoru Purušu, který (jak védská literatura praví) je pod stálou kontrolou ostatních duchů (energií) tak, aby nezpůsoboval chaos v prostoru. Je to podle puránské kosmologie model Země, rozdělený na 9 x 9 částí. Brahma (jeden z hlavních hinduistických bohů) je uprostřed a ostatní božstva jsou symetricky rozmístěna kolem tohoto středu podle vlastností, které jim jsou připisovány:

 • severovýchod Íšvara (víra)
 • východ Indra (slunce)
 • jihovýchod Agni (oheň)
 • jih Jama (smrt)
 • jihozápad Pitr (tradice)
 • západ Varuna (voda)
 • severozápad - Váju (vítr)
 • sever - Kuvéra - (bohatství)
 • střed - Brahman (štěstí)
mandala vastu puruša
mandala vastu puruša

Z diagramu vyčteme, že například vchod je vhodné umístit na sever nebo ještě lépe na severo-východ, v žádném případě ale na severo-východ nezmí být umístěna kuchyně nebo toaleta. Takové umístění (například toalety) působí v prostoru patologicky. Kuchyně by měla být ideálně umístěna na jiho-východ. Podobně jednoduše lze na základě znalostí této mandaly vhodně rozvrhnout všechny prostory daného objektu.

 
PŘÍLOHY
Reklama
Reklama
Reklama

TOPlist